Nils Falk Hansen

Nils Falk Hansen

Nils Falk Hansen er tidligere lektor på pædagoguddannelsen. Han har arbejdet med udviklingsprojekter, forskning og undervisning med fokus på kunst, kreativitet og æstetik i børnehøjde de senere år. Siden sommeren 2019 har Nils Falk Hansen været tilknyttet Aarhus Universitet som Ph.d. stipendiat, hvor han forsker i pædagogens rolle i børns sociale fantasileg. Nils Falk Hansen har desuden bidraget med artikler i tidsskrifter og fagantologier om behovet for en revitalisering af æstetikken og kreativiteten i pædagogikken og været med til at sætte en ny dagsorden på dette højaktuelle pædagogiske felt i mange forskellige sammenhænge.