Mathilde Dalsgaard Olsen

Sprogtilegnelse (i-bog)
Dette er en i-bog. Der kan købes licens til i-bogen i en kortere eller længere periode. Prisen er her angivet for en licens til en bruger i 4 år. Sprogtilegnelse er en webbaseret interaktivt læringsmateriale med masser af videoeksempler som understøtter teksten. Udgivelsen præsenterer fire teoretiske perspektiver på, hvordan børn tilegner sig sprog. De

Fås som

  • i-bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

Fra 50,00 kr.

40,00 kr. ekskl. moms