Martin  Heidegger

Martin Heidegger

Martin Heidegger (1889-1976) er en af filosofihistoriens mest markante skikkelser. Han underviste det meste af sit liv på universiteteterne i Marburg og Freiburg, hvor hans studerende blandt andet talte kommende filosofstjerner som Hans-Georg Gadamer og Hannah Arendt. Bogen Hvad vil tænkning sige? (2012) genbesøger hans tid som underviser gennem en række forelæsninger. Der er ikke mange grene af filosofien, hvor Heidegger ikke har sat sit aftryk. Med sit hovedværk Væren og tid gik han i fodsporene på Aristoteles og den klassiske filosofi i undersøgelsen af menneskets væren-i-verden. Han bidrog også væsentligt til fænomenologien, hermeneutikken og eksistentialismen. I 2014 udkom en samling af Heideggers noter fra perioden 1931-1959. Samlingen indeholdt flere anti-semitiske passager, der afslørede sympati med nazismen. Det har ført til en revurdering af hans filosofiske skrifter, der nu ses i en ganske andet lys.