Lasse Nielsen

Det dydige samfund (i-bog)
Ethvert samfund udgøres af en forsamling af mennesker, som lever deres liv tæt op og ned ad hinanden. Et samfunds politik bestemmer rammerne for denne samleven, men dens karakter er etisk af natur. Det er derfor essentielt for vores forståelse af god politik, at vi en gang imellem rejser de mest centrale normative etiske spørgsmål, der ligger til grund for menneskers samleven, såsom: Hvad er det gode menneskelige liv? Og hvordan bø

Fås som

  • i-bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

160,00 kr.

128,00 kr. ekskl. moms