Edmund Husserl

Edmund Husserl

Edmund Husserls (1859-1938) revolutionerede den moderne filosofi. Efter at have studeret matematik opdagede han filosofien hos Franz Brentano, hvis indsigter om bevidsthedens rettethed blev grundstenen i Husserls eget forfatterskab. Han er kendt som en uhyre indflydelsesrig tænker og en kompleks forfatter, der livet igennem genovervejede sit standpunkt, og som ”tænkte direkte ned på siden”. Husserl var Martin Heideggers læremester, og har som grundlægger af fænomenologien spillet en sjældent afgørende rolle i den moderne filosofis udvikling.

Cartesianske meditationer
Cartesianske meditationer er en introduktion til den sene Husserls fænomenologi og dens grundlæggende begreber. Teksten introducerer hovedbegreberne i Husserls transcendentale fænomenologi inklusive den transcendentale reduktion, epoché og eidetisk reduktion. Bogen er et centralt værk i filosofien og har blandt andet dannet grundlag for Heideggers og Merleau-Pontys senere filosofi. Cartesianske

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

140,00 kr.

112,00 kr. ekskl. moms

+-
Fænomenologiens idé
Edmund Husserl (1859-1938) er fænomenologiens ophavsmand. Fænomenologiens idé består af fem forelæsninger fra 1907. Den udgør den første systematiske fremstilling og forklaring af mange af de begreber, som karakteriserer Husserls senere filosofi. Ifølge Husserl skulle filosofien være en streng videnskab, den måtte intet tage for givet. For at være sikker på sine erkendelsers gyldighed skulle

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

140,00 kr.

112,00 kr. ekskl. moms

+-