Edmund Husserl

Edmund Husserl

Edmund Husserls (1859-1938) revolutionerede den moderne filosofi. Efter at have studeret matematik opdagede han filosofien hos Franz Brentano, hvis indsigter om bevidsthedens rettethed blev grundstenen i Husserls eget forfatterskab. Han er kendt som en uhyre indflydelsesrig tænker og en kompleks forfatter, der livet igennem genovervejede sit standpunkt, og som ”tænkte direkte ned på siden”. Husserl var Martin Heideggers læremester, og har som grundlægger af fænomenologien spillet en sjældent afgørende rolle i den moderne filosofis udvikling.