Anna Ilsøe

Det epidemiske samfund
Bogen analyserer vores samfund ramt af epidemien og ser COVID-19 som en forandrende begivenhed og et historisk brud. Bogen sporer de dybereliggende brud og de myriader af tanker og relationer, som COVID-19 har ført med sig og reflekterer over tilstedeværelsen af epidemien i en historisk kontekst. I bogens analyser aner vi nye former for magt og betragtninger om bl.a. krop, køn, by, klima og klasse. I

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Udkommer 01. december

Pris pr. stk.

350,00 kr.

280,00 kr. ekskl. moms

Udkommer 01. december