Anette Koch

Anette Koch

Anette Boye Koch er docent i barndomspædagogik, ph.d. ved VIA University College. Hun er forskningsleder ved Program for børns trivsel i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem og har undervist på pædagoguddannelsen siden 1997. Anette forsker med fokus på børns perspektiver og deltagelse, trivsel og det gode børneinstitutionsliv. Hun er særligt optaget af, hvordan man kan blive bedre til at involvere børn i beslutningsprocesser samt inddrage deres perspektiver i udvikling og evaluering af pædagogisk praksis. Hun har redigeret og været medforfatter på bogen Hvad synes børnene? Heri undersøger forfatterne, hvordan børnene oplever de pædagogiske tiltag i daginstitutionen.