Retorisk improvisation

Retorisk improvisation

Beskrivelse

Fakta

Improvisation er et overset begreb i retorisk teori. Der er derfor også mange misforståelser og skrækscenarier, hvad angår at improvisere i mundtlig retorik og tale.

Retorisk improvisation er en praktisk indføring i improvisation i mundtlig retorik. Bogen tilbyder en enkel og overskuelig teknik, som hjælper dig med at tilegne dig og træne improvisation i en mundtlig kommunikationssituation. Den afliver samtidig nogle af de mest sejlivede myter om improvisation og giver dig teori om, hvad det vil sige at improvisere retorisk.

Bogens metoder og modeller er hentet fra den retoriske tradition og særligt fra Antikken, men også fra hjernevidenskaben, kreativitetsforskning og erhvervslitteratur. Desuden indeholder den en række aktuelle eksempler på improvisation i tale – fra håndtering af en pandemi, en minksag, en præsidentkandidat i krig til Trump og Sofie Linde og #MeToo.

Retorisk improvisation kan bruges som supplement til undervisning i mundtlig retorik på videregående uddannelser, seminarer og professionshøjskoler og henvender sig til alle, som ønsker at kunne improvisere overbevisende og vellykket i mundtlig retorik.

 

Lis Raabjerg Kruse er cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet og konservatorieuddannet saxofonist. Hun er stifter af Impro.nu, der udvikler og afholder kurser og workshops i retorisk improvisation og er tidligere ekstern lektor i retorik på Københavns Universitet.