Fås som

Videnskabsteori

i statskundskab, sociologi og forvaltning

Samfundsvidenskab er en mangfoldig størrelse præget af uenighed omkring, hvordan vi opnår viden, og hvad der kan betegnes som videnskab. Disse spørgsmål er ikke kun vigtige på et teoretisk niveau, men spiller en afgørende rolle for, hvordan man anlægger en samfundsvidenskabelig analyse.

Denne bog præsenterer samfundsvidenskabernes videnskabsteori fra tre perspektiver. For det første præsenteres to centrale teoretiske og metodiske tilgange: hypotesetest og forståelse og fortolkning.

Dernæst gennemgås de vigtigste videnskabsteoretiske traditioner og positioner: positivisme, kritisk
rationalisme, videnskabsparadigmer, hermeneutik, fænomenologi, kritisk teori, strukturalisme, poststrukturalisme, socialkonstruktivisme og kritisk realisme.

Endelig sættes der fokus på en række vigtige temaer i det samfundsvidenskabelige arbejde: rationalitet, forklaring, værdier, metodologisk perspektiv, sandhed, relativisme samt samfundsforskningens indlejring i samfundet.

Bogen er skrevet af førende kræfter på området, og der præsenteres løbende eksempler på de forskellige positioner og temaers betydning for det praktiske arbejde.

Den foreliggende 2. udgave af bogen er blevet gennemgående revideret og udvidet med tre kapitler.

Michael Hviid Jacobsen er professor på Aalborg Universitet, Kasper Lippert-Rasmussen er professor på Aarhus Universitet, og Peter Nedergaard er professor på Københavns Universitet.

Dette er en i-bog, en digital udgave af den trykte bog, suppleret med digitale værktøjer som fx oplæsning, søge- og notefunktion. I-bogen kan læses på computer, tablet og smartphone overalt, hvor der er internetadgang.

Videnskabsteori

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741260808
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
07. april 2014
Sider:
669
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

"Bogen er en introduktion til brug for studiet af statskundskab, sociologi og beslægtede uddannelser. Også for andre interesserede læsere er der stof at hente." "[...] her er fine præsentationer af videnskabelige problemstillinger."

Anne-Meta Lind Brunsborg

DBC, Lektørudtalelse uge 39 2010

11. oktober 2010

"[...] Alt i alt er det en vellykket bog og den bedste til indførende undervisning på vores fagområder, der findes i øjeblikket. Der gælder også hvis vi medtager skandinavisk og angloamerikansk litteratur." "[...] Hermed anbefales bogen."

Heine Andersen

Tidsskriftet Dansk Sociologi

21. februar 2011