Fås som

Bog

Pris pr. stk.

410,00 kr.

328,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

410,00 kr.

328,00 kr. ekskl. moms

Solidaritet, anerkendelse, retfærdighed og god dømmekraft

En kritisk analyse af barrierer for sammenhængskraft i velfærdssamfundet

 

Afhandlingen Solidaritet, anerkendelse, retfærdighed og god dømmekraft udvikler og begrunder et normativt solidaritetsideal i lyset af idealet om at gennemføre en kritisk analyse af udviklingstendenser i samfundet. I afhandlingens første del redegøres for de videnskabsteoretiske præmisser. I anden del udvikles idealet, og solidaritet bestemmes som et overbegreb for anerkendelse, retfærdighed og god dømmekraft. En retfærdig anerkendelsesorden bliver i dette perspektiv forudsætningen for menneskelig selvrealisering og samfundsmæssig sammenhængskraft.

 

I afhandlingens tredje del gennemføres en kritisk analyse af samfundsudviklingen på tre niveauer: først en analyse af udviklingen i den moderne kultur. Dernæst en analyse af velfærdsstatens og velfærdspolitikkens udvikling i Danmark med særligt fokus på social- og beskæftigelsesområdet, og endelig en analyse af velfærdspolitikkens omsætning over for borgerne i socialforvaltninger og jobcentre.

 

Analyserne viser, at der er en afgrund mellem det udviklede solidaritetsideal og de sociale realiteter. På den baggrund peges på behovet for en omfattende samfundsmæssig, velfærdspolitisk og institutionel fornyelse. Det ses som forudsætningen for, at modernitetens destruktive muligheder kan holdes i ave, at velfærdsstatens store fortælling om gode leveforhold for alle kan realiseres, og at krænkelser i mødet mellem system og borger kan minimeres.

 Søren Juul er lektor ved Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet.

Solidaritet, anerkendelse, retfærdighed og god dømmekraft

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788741254791
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
12. november 2010
Sider:
454
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

"Søren Juuls doktorafhandling er frem for alt en kritisk analyse af velfærdsstatens betingelser for solidaritet og anerkendelse. Samtidig er afhandlingen et bidrag til kampen om overbevisningerne, hvor det er Juuls overbevisning, at der er brug for et andet solidaritetsbegreb end det herskende, og at udmøntning af en ny og mere anerkendende solidaritet i velfærdsstatens institutionelle praksis også handler om udviklingen af god dømmekraft. [...] Søren Juul understreger, at han ikke mener, at nogen teori kan afklare, hvordan mennesker bør leve eller handle. Det må afgøres af en dømmekraft i den konkrete situation. [...] I den aktuelle tidsepoke bygger mange indsatser på evidensbaseret forskning eller på ideologi eller på en sær blanding af begge. Her tilbyder Søren Juul modige og svære drøftelser som kan rejse sig i kølvandet på hans solide kritiske analyse af samfundsmæssige fejludviklinger. [...] Afhandlingen er ikke nogen let sag, men Juul er en god pædagog, som konsekvent tager læseren i hånden og forklarer, hvor han vil hen, hvem han holder af, og hvorfor han syntes, andre har uret. Det er ikke svært at aflure hans agenda. Han gør en dyd ud af at lægge den frem til offentlig skue og drøftelse. Det gør læsningen nemmere og skaber samtidig et fint og klart afsæt til at være enig eller uenig med Juuls analyser. Hvis man vil vide noget om, hvordan moderne udfordringer til solidaritet i velfærdssamfundet tager sig ud, så skal man læse Søren Juuls doktorafhandling. [...] Det solidaritetsideal og dømmekraftsbegreb, som Juul lægger frem, fortjener at blive undersøgt, nuanceret og udfyldt gennem levende diskussioner [...]"
Mia Husted
Tidsskrift for Arbejdsliv28. oktober 2011