Offentlig politik

Offentlig politik

Beskrivelse

ANMELDELSER

Ekstramaterialer

Fakta

Faget offentlig politik er studiet af, hvordan og hvorfor politiske aktører forfølger bestemte politiske mål.

Bogen Offentlig politik giver en indgående introduktion til fagets væsentligste elementer. Herunder hvordan regeringer kan forfølge et givent mål, fx forbedre miljøet, skabe mere økonomisk vækst eller mindske kriminaliteten.

For at forstå sådanne spørgsmål er det for det første nødvendigt at vide noget om, hvilke policy-instrumenter der findes. For det andet er det også nødvendigt at se på, hvordan man måler forandring i den offentlige politik. Hertil kommer, at man må vide, hvorfor regeringer forfølger bestemte mål. Hvorfor har vi fx en meget aktiv miljøindsats i Danmark? Hvorfor har vi en stor velfærdsstat? Hvorfor ingen ret til aktiv dødshjælp?

Bogen forklarer en række teorier og tilgange, der tilbyder forklaringer på denne type spørgsmål.

At foretage gode analyser af offentlig politik kræver et solidt overblik over eksisterende teorier, men også en forståelse for, at virkeligheden ikke altid passer til de teoretiske forventninger. Analyser af offentlig politik er et håndværk – og denne bog giver en introduktion til det.

Offentlig politik er redigeret af Christopher Green-Pedersen, Carsten Jensen og Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Samme serie

Ingen produkter