Fås som

e-bog (pdf-format)

Se priser, og find forhandler på Bogpriser.dk.

Find priser.

Kulturfortællinger

- fortalt med mange stemmer

Denne lærebog giver indsigt i problematikkerne ifm. kulturmøde og integration. Første del af bogen fortæller om, hvordan mennesker oplever kulturmøder og -sammenstød. Anden del perspektiverer fortællingerne og diskuterer dels kulturbegrebet med en teoretisk forankring dels læreprocesser og dannelse i et moderne, globaliseret Danmark. Bogens udgangspunkt er det pædagogiske felt, hvor pædagoger, lærere, forældre, børn og unge befinder sig. Derfor henvender den sig primært til pædagoger og pædagogstuderende, der skal arbejde med at fastholde, formidle og udvikle kulturelle værdier, også i forhold til mennesker med en anden sproglig og kulturel baggrund og til lærere og lærerstuderende, der skal sikre elevers medbestemmelse og forberedelse til deres aktive deltagelse i et demokratisk samfund. Derudover henvender bogen sig, med sine fortællinger om hvordan det professionelle Danmark opleves, til socialrådgivere, sygeplejersker, politibetjente og studerende på mellemlange uddannelser.
Kulturfortællinger

Fås som

  • e-bog (pdf-format)

Fakta

ISBN:
9788776755867
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
15. februar 2008
Sider:
163
Redaktør:
Henrik Juul