Fås som

e-bog (pdf-format)

Se priser, og find forhandler på Bogpriser.dk.

Find priser.

Kommunale patologier

Traditionelle og utraditionelle organisationsformer i den kommunale verden

 

De danske kommunalbestyrelser og amtsråd er med få undtagelser den øverste lokale myndighed. Alle kommuner og amter har en borgmester, der står i spidsen for den lokale forvaltning, og et antal stående udvalg, der som regel er ansvarlige for nogenlunde de samme kommunale opgaver og funktioner. Nogle af de forhold kan den enkelte kommune eller det enkelte amt ikke gøre så meget anderledes, da de er reguleret i den kommunale styrelseslov. Men inden for styrelseslovens rammer og de regler, der er fastsat i anden lovgivning, har kommunerne og amterne stor frihed til at organisere sig efter forgodtbefindende. Bogen "Kommunale patologier -Traditionelle og utraditionelle organisationsformer i den kommunale verden" sætter fokus på de mere utraditionelle kommunale organisationsformer, såsom kommunale selskaber og brugen af udlicitering, samt på forhold i den traditionelle kommunale organisationsform, der ikke er velbelyste i den eksisterende litteratur. Det gælder for eksempel medarbejdernes indflydelse på forholdene på de kommunale institutioner. Bogen er udarbejdet med henblik på undervisning på de videregående uddannelser på forvaltningshøjskolen og den kommunale højskole inden for området offentlig forvaltning og politik samt kommunaløkonomi. Desuden henvender bogen sig til politikere, embedsmænd samt journalister.

 

Kommunale patologier

Fås som

  • e-bog (pdf-format)

Fakta

ISBN:
9788776755508
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
31. oktober 2007
Sider:
234
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou