Fås som

Bog

Pris pr. stk.

249,00 kr.

199,20 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

249,00 kr.

199,20 kr. ekskl. moms

INNOVATION

Medarbejder og bruger

I politiske og bredere faglige diskussioner tales der ofte om større og umiddelbart synlige innovationer skabt gennem fusioner eller øget globalt samarbejde, styrket forskning og udvikling og ledelsesstyrede initiativer.

Innovation omfatter imidlertid også mindre, trinvise innovationer initieret eller udført af medarbejdere og brugere. En del af disse indgår som en del af organisationers strategiske aktiviteter; andre upåagtede. Dvs. at der ikke er kendskab til dem fra ledelsens side, og at deres udviklingspotentiale ikke udnyttes til fulde. Disse medarbejderdrevne innovationer bidrager blandt andet til effektivisering af arbejdsprocesser, udvikling af nye produkter og serviceydelser, øget kvalitet og forbedrede arbejdsvilkår og motivation blandt de ansatte. De skaber værdi.   Bogen diskuterer medarbejder- og brugerdrevet innovation i den private og i den offentlige sektor i DK.

Idéen bag INNOVATION – medarbejder og bruger er at definere og eksemplificere begrebet ”medarbejderdreven innovation”.
Bogen inkluderer en grundig og velformidlet dialog mellem og udvikling af eksisterende teori om innovation i hhv. den private og den offentlige sektor med afsæt i konkrete cases.

Bogens målgruppe er studerende, ledere og andre praktikere, som arbejder med innovative udviklingsprocesser.

Catharina Juul Kristensen er cand. scient. adm., ph.d. og lektor på Samfund og globalisering ved RUC. Søren Voxted er cand.merc., ph.d., lektor ved Syddansk Universitet, Institut for ledelse og strategi.
INNOVATION

Fås som

  • Bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741252735
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
07. september 2009
Sider:
155
Redaktør:
Henning Persson

ANMELDELSER

"Det er [...] en af denne bogs/forskningsrapports virkelig stærke sider, at de to sektorer ses som selvstændige, ligeværdige sektorer, hvor innovation finder sted. Man må håbe, at de berørte politikere vil indse dette og læse bogen igennem. Så selv om bogens målgruppe ifølge forlaget er studerende, ledere og andre praktikere, som arbejder med innovative udviklingsprocesser, vil denne anmelder tillade sig at udvide målgruppen til en meget bredere kreds. Både politikere og deres embedsmænd/rådgivere." "[...] Denne bog bidrager i høj grad til den eksisterende forskning på innovationsområdet - ikke mindst til mere viden om - og indsigt i deltagende innovation og innovation i den offentlige sektor og kan bane vej for, at der bliver bevilget flere offentlige forsknings- og udviklingsmidler på området. Den kan også - ikke mindst på basis af de tre grundigt belyste cases - give megen inspiration til praktisk arbejde, der kan iværksættes mange steder og på mange niveauer. Praktisk arbejde, der er et stigende behov for i disse år."
Af Paul Hegedahl
DKNYT 12.02.1017. februar 2010