Fås som

Bog

Pris pr. stk.

250,00 kr.

200,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

250,00 kr.

200,00 kr. ekskl. moms

En lærer bliver til

- i mødet med praksis

Det skal give mening for børn at gå i skole. Det skal kunne betale sig at stå tidligt op 200 dage om året i ni år. Børn har krav på i skolen at møde professionelle voksne, der vil og kan noget med undervisning, læring og udvikling.

  Et centralt element i uddannelsen af de kommende lærere er praktikken, der kan betragtes som den røde tråd i uddannelsen. Det er i praktikperioderne, de studerende møder skolens virkelighed, og her, de får lejlighed til at afprøve og udfordre de kompetencer, de har erhvervet sig i de øvrige fag på læreruddannelsen. Endelig er det i forberedelsen til praktikken og efterbehandlingen af praktikkens erfaringer, de får mulighed for at reflektere over forholdet mellem teori og praksis i lærerarbejdet og lægge grundstenen til deres egen lærerpersonlighed.   En lærer bliver til – i mødet med praksis handler om praktik og praksistilknytning og om, hvordan man kan uddanne professionelle lærere, der har lyst til, mod på og er parate til at møde børns og unges behov og forventninger. Bogen henvender sig til læreruddannelsens tre hovedaktører, dvs. de lærerstuderende, lærere, der underviser børn, og lærere på læreruddannelsesinstitutionerne. Samarbejdet mellem de tre parter skal gå op i en højere enhed, og ingen af dem kan undværes i udviklingen af den ”gode nok” lærer.   Henrik Fischer, lektor og cand.pæd.psych., er underviser og praktikleder på Læreruddannelsen Zahle, Professionshøjskolen UCC.

 

En lærer bliver til

Fås som

  • Bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741252186
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
17. september 2009
Sider:
197
Redaktør:
Anne Grete Holtoug

ANMELDELSER

"Spændende, praksisorienteret udgivelse, som er et godt arbejdsredskab for aktørerne i læreruddannelsens praktik."
Henrik Munch Jørgensen
DBC - Lektørudtalelse uge 03 - 201026. januar 2010
" Bogen hører ind under kategorien "valgfri pligtlæsning", fordi den behandler praktikken, som den bør behandles: Som en seriøs affære i læreruddannelsen, hvor alle tre parter har et ansvar for, at praksis får sin berettigelse."
Maja Birgitte Lumholtz
Folkeskolen 14.01.201026. januar 2010
"Anmelderen har en fortid i seminarieverdenen og som mangeårig censor i læreruddannelsen, hvilket vel farver bedømmelsen af, hvordan forfatteren har ”løst den stillede opgave”. Det har han til ug med kryds og slange. Bogens emne er nok det allervigtigste for læreruddannelsen. Hvad skal der til for at slå bro mellem uddannelsesstedet og skolens virkelighed? En bro som den lærerstuderende tør betræde med en rimeligt begrundet selvvurdering? Fremstillingen lyser af mange års erfaring på området, sproget er klart og ligetil, figurerne klargørende og opsamlende, eksemplerne og rådene mange, og det er også den lærerstuderendes egen indsats, der er i fokus. Som ved al anden undervisning er det den, de gør arbejdet, som lærer noget. Anbefales varmt til alle lærerstuderende, deres lærere samt praktiklærere."
Bjørn Glæsel
Pædagogisk Psykologisk Tidssskrift marts 201003. marts 2010