Eksternt regnskab - årsregnskabsloven i praktisk perspektiv (i-bog)

Eksternt regnskab behandler Årsregnskabslovens regler for regnskabsaflæggelse for klasse B og C-virksomheder, der er handels- og produktionsvirksomheder.

Denne 4. udgave er opdateret. 

Bogen tager udgangspunkt i typiske, relevante regnskabsposter for de to virksomhedstyper. For hver regnskabspost gennemgås de aktuelle regler i Årsregnskabsloven med tilhørende forklaringer og eksempler. Denne systematik er valgt, da læseren sædvanligvis kender disse regnskabsposter fra tidligere undervisning i f.eks. bogføring.

Eksempelvis er Årsregnskabslovens regler for immaterielle anlægsaktiver spredt over flere paragraffer i Årsregnskabsloven. I nærværende bog er reglerne for immaterielle anlægsaktiver samlet i et kapitel. Formålet med dette er at gøre det nemmere for læseren at tilegne sig reglerne vedrørende kendte regnskabsposter frem for at overlade det til læseren at samle sig overblik over reglerne ud fra Årsregnskabslovens systematik.

I overensstemmelse med Årsregnskabslovens balanceorienterede fokus er vægten i gennemgangen af reglerne lagt på balanceposterne. Der er endvidere lagt vægt på inddragelse af praktiske anvendelse af reglerne for de to virksomhedstyper.

Eksternt regnskab er rettet mod de merkantile uddannelser, f.eks. HA, HD, Financial
Controller, Finansøkonom samt Diplomuddannelserne, og kan anvendes, hvor den studerende har brug for en indføring i Årsregnskabsloven.

Eksternt regnskab - årsregnskabsloven i praktisk perspektiv (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741280363
Udgave:
4
Udgivelsesdato:
29. maj 2020
Sider:
585
Redaktør:
Poul Kragh Jensen