Fås som

Bog

Pris pr. stk.

200,00 kr.

160,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

200,00 kr.

160,00 kr. ekskl. moms

Danmark og de fremmede

om mødet med den arabisk-muslimske verden

Igennem de seneste årtier er flygtninge og indvandrere fra mange dele af verden kommet her til landet, og Danmark er i praksis blevet et multikulturelt samfund. Samtidig er forholdet til især den arabisk-muslimske verden blevet genstand for politisk strid og strategiske manøvrer - debatten om flygtninge og indvandrere har påvirket dansk politik og omvendt.
Danmark og de fremmede stiller skarpt på en række nationale og internationale aspekter af Danmarks og Vestens møde med den arabisk-muslimske verden. Samtidig tages en række af de udfordringer og spørgsmål, som Danmark står overfor i disse år, op til nærmere behandling: Hvad er radikalisering, og hvordan tackler man dette fænomen? Hvor alvorlig er fremmedfrygten blandt såvel danskere som nytilkomne? Hvad er den bedste strategi for integration og terrorforebyggelse? Hvad er sammenhængen mellem religion og politik? Og hvordan forholder man sig til den arabisk-muslimske verden i en udenrigspolitisk sammenhæng?
 

Danmark og de fremmede

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788776758165
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
27. november 2009
Sider:
248
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

”Denne bog er en samling artikler om Danmarks og danskernes forholden sig til den arabisk-muslimske verden. Bogen kan bruges af enhver fra gymnasiet og op, som vil sætte sig ind i de forskellige problematikker. Forfatterne er 14 forskellige videnskabsmænd og forskere, der har med politik og internationale studier at gøre. […] Der er ikke tale om at forholde sig for eller imod de andre, men at afdække de forskelle der er. Artiklerne søger at give en objektiv forståelse for problematikkerne. Bagest er der en liste over bidragyderne med et lille cv. […] Indholdet i bogen er aktuelt, og bogen kan i høj grad bruges af opgaveskrivere.
Flemming Faarup
DBC20. januar 2010