Cases i arbejdet med pædagogisk udvikling

 

 Denne bog beskriver, hvordan man som samlet faggruppe, team eller reflekterende enkeltperson med fordel kan tage udgangspunkt i konkrete cases for at fremme en ønsket udvikling i skole eller institution.

Bogen indeholder to dele, hvor første del, ”Refleksion, teori og metode”, handler om forandringsprocesser generelt og om målfastsættelse, evaluering og dokumentation i daginstitution og skole. Desuden gives et rids af disse pædagogiske institutioners rolle i samfundet historisk og aktuelt.   Bogens centrale del, ”Casearejdet i praksis”, indeholder en lang række konkrete og meget genkendelige cases fra den pædagogiske hverdag. Heri indkredses en række typiske dilemmaer, som de fleste pædagoger eller lærere vil kunne komme til at opleve i deres arbejde. Casene er samlt i temaer, og hver case afsluttes med nogle arbejdsspørgsmål, der lægger op til fælles eller individuel refleksion over og diskussion om centrale problemstillinger i den pædagogiske udviklingsproces.   Bagest i bogen findes en  liste med ordforklaringer samt skemaer til brug i praksis.   Cases i arbejdet med pædagogisk udvikling er tænkt som et praksisredskab i det pædagogiske arbejde på skoler og i institutioner. Den vil desuden kunne benyttes på de pædagogiske uddannelser og videreuddannelseskurser for praktikere og kommunalt ansatte på børne-ungeområdet. Endelig vil den kunne inspirere den almindeligt interesserede fagperson, der ønsker at udvikle sin egen pædagogiske praksis.   Brian Degn Mårtensson 

er uddannet lærer og afdelingsleder på den sikrede institution Bakkegården, Region Sjælland. Han er desuden sammen med Torben Pedersen forfatter til AKT-håndbogen, udgivet på Hans Reitzels Forlag i 2009.

 
Cases i arbejdet med pædagogisk udvikling

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741254609
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
07. marts 2011
Sider:
152
Redaktør:
Anne Grete Holtoug

ANMELDELSER

"[...] De forskellige cases er velegnet at anvende på både skoler og i pædagogiske institutioner som et praksisredskab eller et neutralt udgangspunkttil at debattere pædagogiske værdier og udvikling. Derudover kan bogen også anvendes på pædagogiske uddannelser. [...] Lettilgængelig pædagogisk udgivelse med udgangspunkt i almindelige dilemaer, som kan være et godt udgangspunkt for det pædagogiske arbejde i både skoler og institutioner eller på pædagogiske uddannelsesinstitutioner."
Henrik Munch Jørgensen
DBC - Lektørudtalelse12. maj 2011
Den tydeliggør nytten af et nuanceret læringssyn(..). Fortællingerne indbyder til refleksion over egen praksis og inspirerer til udvikling og nytænkning i arbejdet(...)
Vibeke Bye Jensen
Børn & Unge, juni 201118. juli 2011
"Arbejdet med cases som metode i forbindelse med forandringsprocesser på skoler og i institutioner dukker op fra tid til anden. Tilsyneladende uden rigtigt at kunne blive en fast del af repertoiret, af den samlede værktøjskasse. I denne bog gives der bud på, hvorfor casearbejde bør blive en del af læreres arbejde med deres forestillinger om god undervisning og en god skole.[...] Bogens cases er konstrueret omkring en række tematiske cases, som alle afsluttes med spørgsmål. Om casene virker, kan der ikke skrives noget om i en anmeldelse. Det kommer an på det konkrete møde mellem bogen, casene og lærere. Udgangspunktet er dog fint og kan bestemt afprøves."
Gunnar Green
www.undervisere.dk25. juli 2011
"[...] I denne bog gives der bud på, hvorfor casearbejde bør blive en del af læreres arbejde med deres forestillinger om god undervisning og en god skole. [...] Begreber og argumenter er teoretisk underbyggede, samtidig med at bogen er let læst. Det er fint. Er man som læser interesseret i mere teori, kan den findes i bogens litteraturliste. Bogens cases er konstrueret omkring en række tematiske cases, som alle afsluttes med spørgsmål. om casene virker, kan der ikke skrives noget om i en anmeldelse. Det kommer an på det konkrete møde mellem bogen, casene og lærere. Undgangspunktet er dog fint og kan bestemt afprøves."
Gunnar Green
Folkeskolen06. oktober 2011