Fås som

Bog

Pris pr. stk.

310,00 kr.

248,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

310,00 kr.

248,00 kr. ekskl. moms

Børn i senmoderniteten

Barndomspsykologiske perspektiver

Er opdragelsen aflyst i senmoderniteten, eller hvordan opdrager forældre deres børn? Er senmoderne fædre nære eller fjerne – hvor involverede er de i deres børn? Hvad betyder det grundsyn, at udvikling sker i ’situationer’ og ’relationer’, for vores forståelse af senmoderne børn og barndom? Hvad er læring, og hvordan skal vi forstå børns læring i et senmoderne perspektiv?

 

Børn i senmoderniteten

handler om børneopdragelse i en tid, hvor barnet ses som et unikt væsen, der oplever og forstår på sin egen måde, og hvor der stilles store krav til både forældre og pædagoger om at kunne erkende og indleve sig i det enkelte barns perspektiv – og handle derefter.

 

Børn i senmoderniteten

kan læses af alle, der arbejder professionelt med børn, og af studerende på universiteter, mellemlange videregående uddannelser, videreuddannelseskurser og lign. samt af ansatte i forvaltninger.

 

DION SOMMER

er professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet.

Han har især beskæftiget sig

med international udviklingspsykologi, barndomspsykologi, familien i forandring - blandt andet faderens og moderens rolle for barnet - samt barnets hverdagsliv i familie og daginstitution. Han er forfatter og medforfatter til adskillige artikler og bøger udgivet på en række sprog og er en efterspurgt foredragsholder.

Børn i senmoderniteten

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788741253251
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
27. maj 2010
Sider:
320
Redaktør:
Mette Schilling

ANMELDELSER

BØRN I SENMODERNITETEN handler om børn i vores tid, børneopdragelse, synet på barnet i læringsmiljøer, forældrenes rolle, lærernes og pædagogernes rolle i samfundet. […] BØRN I SENMODERNITETEN tager udgangspunkt i den hurtige udvikling, der er i samfundet. Børn og den næste generation skal socialiseres og kvalificeres til at håndtere en fremtid, som er ukendt. […] Bogen tager hånd om kompleksiteten af mange systemer, f.eks. daginstitutionen, familien, sociale netværk og skolen. En lærerig bog med pædagogiske tilgang, som kan anvendes i mange studiesammenhæng. ******
Pouran Asadi Rastehkenari
Jagoo.dk 26. august 201001. september 2010
"[...]Ud over temaet om forældres opdragelsesstile undersøger Dion Sommer forhold som børns læring under senmodernitetens forvirrende vilkår, og om hvor involverede fædre faktisk er i vor tid. Selve begrebet "det senmoderne" får en grundig gennemgang. Nyttigt og nødvendigt, for betegnelsen har det med at blive benyttet som et alt for upræcist modeord." "[...]Meget væsentligt sætter han fokus på barnet, der skal lære, leve og forholde sig til vilkårene i det refleksivt senmoderne." "[...]Bogens titel er derfor valgt med omhu: Der findes ikke senmoderne børn, men derimod børn, hvis livsvilkår er præget af den tidsperiode, vi har valgt at kalde senmoderniteten."
Tonny Hansen
www.undervisere.dk17. november 2010
"Børn i senmoderniteten är ett intressant och viktigt bidrag til diskussionen om barnforskning och barnperspektiv." "[...]Jag läste boken på danska och ser fram emot en svensk översättning."
Karin Zerrerquist Nelson
Pedagogiska magasinet, nov. 201003. december 2010
"[...] Det er en spændende bog, der på flere måder forsøger at formulere et nyt ståsted i forhold til synet på børn og anvende det på spørgsmål som opdragelse, far-rollen og børns læring. [...]"
Per Schultz Jørgensen
Politiken17. marts 2011