Fås som

Bog

Pris pr. stk.

310,00 kr.

248,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

310,00 kr.

248,00 kr. ekskl. moms

Danmark i verden

Hvorfor har Danmark udviklet sig til et af verdens rigeste lande med en slidstærk velfærdsordning og politisk tradition for at inddrage såvel opposition som interesseorganisationer i vigtige beslutninger?   I Danmark i verden analyserer Lars Bo Kaspersen den danske udvikling fra 1815 til i dag. Den gennemgående tese i bogen er, at en stat altid udvikler sig i relation til de stater, den interagerer med. Den såkaldte ”danske model” med omfattende velfærdsydelser og politiske konsensusløsninger udspringer således ikke af en særlig dansk mentalitet, men er i høj grad et resultat af de eksistensbetingelser, omverdenen har skabt for Danmark, og de interne ressourcer, disse ydre betingelser er blevet mødt med.   Igennem bogen sættes der fokus på en række hændelser, der har rystet Danmark og givet anledning til grundlæggende forandringer: Krisen i 1864, hvor den danske stat stod i fare for at blive opløst. De to verdenskrige og Den kolde krig, hvor Danmark som småstat var tvunget til at forholde sig pragmatisk til presset fra omverdenen. Og ikke mindst perioden efter Sovjetunionens sammenbrud, hvor det stadig tættere europæiske samarbejde og Danmarks deltagelse i ”krigen mod terror” har skabt helt nye betingelser – og muligvis bragt den danske tradition for politiske konsensusløsninger, civile rettigheder, åbenhed og velfærd i krise.
En del af serien Samfund i forandring
Danmark i verden

Fås som

 • Bog

Samme serie

Fakta

Konkurrencestaten

Konkurrencestaten

Pris pr. stk.

320,00 kr.

256,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Danmark: Rigsfællesskab, tropekolonier og den postkoloniale arv

Danmark: Rigsfællesskab, tropekolonier og den postkoloniale arv

Pris pr. stk.

298,00 kr.

238,40 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Diplomati

Diplomati

Pris pr. stk.

400,00 kr.

320,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Markedsstaten

Markedsstaten

Pris pr. stk.

310,00 kr.

248,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Dansk flexicurity

Dansk flexicurity

Pris pr. stk.

310,00 kr.

248,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Fattigdom, afsavn og coping

Fattigdom, afsavn og coping

Pris pr. stk.

410,00 kr.

328,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog

ANMELDELSER

”En vægtig og vigtig analyse, der sætter fokus på Danmarks nyeste historie set i et globaliseringsperspektiv, og viser at demokratiet taber terræn. Konklusionerne vil ikke kunne undgå at skabe debat, og politikerne til at gå tænkeboks.”
Anny Skov Madsen
Lektørudtalelse27. januar 2009
"Man skal igennem meget pligtstof, før man når frem til de originale, analytiske pointer. Men de er til gengæld oplysende og interessante. Det lange perspektiv kvalificerer dem eminent, og sådan set har forfatteren ret: Det er et vigtigt supplement til den sædvanlige fortælling om danskernes Danmark."
Rune Lykkeberg
Information26. marts 2009
"Alt i alt er Danmark i verden en spændende bog hvis hovedfortjeneste er sammenkoblingen af centrale begivenheder i velfærdsstatens historie med internationale vilkår. Når denne kobling gennemføres, fungerer det godt og overbevisende. Dette er bogens helt afgørende styrke og berettigelse. Yderligere rummer bogen en række gode indsigter om den danske stat og et godt overblik over verdenshistorien."
Jacob Alsted
Dansk sociologi nr. 2, 200927. juli 2009
"Det er paradoksalt, at en af de mest oplysende tilgange i forsøg på at undersøge fremtidens muligheder består i at gå tilbage i historien." "[..] En anden styrke ved bogen er dens pædagogiske overblik, der netop er nødvendigt, efterhånden som sansen for historiske detaljer tabes hos læsere, der til gengæld bliver stadig bedre til at analysere. Bogen kan formentlig indgå i introducerende grundkurser, og i uddrag måske endda i mere avancerede gymnasieforløb. Den er let tilgængelig i forhold til, hvor mange bolde den faktisk formår at holde i luften. Dens sprog er levende, stimulerende og engageret."
Martin B. Carstensen
Politica15. februar 2011