Filosofi i ledelse

Vilkår for ledelsesteori og -praksis

Filosofi i ledelse er en bog om det, der går på tværs af ledelsesdiscipliner og -teorier om Det personlige lederskab, Ledelse og medarbejdere og Ledelse og organisationer.

Udgangspunktet er, at ledelsesfilosofi udstikker rammerne for ledelsesteori, som igen udstikker rammerne for, eller i hvert fald har indflydelse på ledelsespraksis. Dermed betragtes ledelsesfilosofi ikke som noget, man kan vælge til eller fra på uddannelser og kurser, men som præmisserne for den måde, ledelse forstås og praktiseres på.

Forfatteren argumenterer for, at vor tids ledelsesfilosofi baserer sig på en meget gammel forståelse af filosofi, som er problematisk i forhold til at imødekomme de krav og forventninger, der stilles til ledere i dag. Som alternativ bruges udviklingen i filosofisk tænkning gennem de seneste 200 år til at introducere en ny måde at tænke og arbejde med ledelse på.

Bogen er ikke en indføring i hverken filosofi eller ledelsesteori, men en fortælling om, hvordan forældede filosofiske betragtninger præger aktuelle ledelsesteoretiske positioner som fx socialkonstruktionisme, poststrukturalisme, narrativ teori, værdibaseret ledelse og teori U.

Den er skrevet til ledere og studerende i ledelse i håbet om at skabe et bedre udgangspunkt for kritisk at perspektivere og diskutere de ekstremt mange tilgange der er til ledelse.

 

Pia Lauritzen er Mag.art., erhvervsforsker og konsulent i Academy A. Hun skriver PhD om præmisserne for ledelse og vores måde at organisere os på i Vesten. Pia Lauritzen er ved at udvikle et kursus med afsæt i bogen Filosofi i ledelse, som planlægges udbudt fra foråret 2011.

 

 

Filosofi i ledelse

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741254395
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
14. januar 2011
Sider:
240
Redaktør:
Henning Persson

ANMELDELSER

"[...] Bogen har lærebogskarakter, men inddrager også 3 cases ved gengivelse af interviews og blogindlæg. Den har en klar struktur i sin opbygning, sproget er fagligt og nuanceret.[...]"
Alma Lind Jensen
DBC - Lektørudtalelse17. marts 2011
"[...]Bogen har her en klar og vigtig pointe i, at hvis ledere blot bliver undervist i visse teorier, så vil de være tilbøjelige til at forstå indenfor rammerne af disse, hvorfor det gælder om at lære lederne at tænke selv.[...]Bogen er nemlig en velkommen og forfriskende udgivelse på dette felt. Mest af alt fordi den i dens konklusion ikke anbefaler en given teori, men i stedet forsvarer noget så uvi¬denskabeligt som mavefornemmel¬ser, skud fra hoften osv. Man skal ikke have talt med mange ledere før man finder ud af, at de stoler meget mere på egen dømmekraft end på den sidste nye ledelsesteori. Bogens største styrke er, at den holder sig fra ledelseslitteraturens to allestedsnærværende faldgruber: enten fremføres en bog, som blot endnu et perspektiv, som man kan bruge eller lade være, eller også fremføres den nyeste teori, som teorien, der bryder med alle fortidige fejltagelser. Lauritzens giver et bud, som er provokerende og i bedste forstand indbyder til at tænke imod hende, fordi hun starter med at postulere, at filosofferne nu engang er dem, som har øvet sig længst på at tænke, og denne evne bør moderne ledere forsøge at udvikle.[...]"
Martin Skovbjerg Jensen
Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie 19. juli 2012