Mitzi Hjuler Jacobsen

Erhvervsjura - for de finansielle uddannelser (i-bog)
Bogen dækker alle vigtige temaer inden for erhvervsjuraen og er målrettet de finansielle uddannelser. Bogen kommer omkring emner som: retskilder og retsvæsen, kreditorforfølgning, aftaleret, gældsbreve og andre fordringer, køb, handel med fast ejendom, insolvens, pant, tinglysning, kaution, kreditaftaler, erstatningsret, produktansvar, forsikring, selskabsret, markedsføringsret, konkurrenceret, e-handelsret, data

Fås som

  • i-bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

480,00 kr.

384,00 kr. ekskl. moms