Fås som

Bog

Pris pr. stk.

310,00 kr.

248,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

310,00 kr.

248,00 kr. ekskl. moms

Konflikt i kvalitative studier

Konflikter er en integreret del af kvalitativ forskning, hvor mødet mellem forsker og omverden kan indebære magtrelationer og endda modstand og modvilje. Men hvor konflikter ofte betragtes som en forhindring, som forskeren må overvinde for at nå til en mere objektiv erkendelse, sætter denne bog fokus på, hvordan konflikter  - f.eks. mellem forskeren og de personer, der undersøges, eller mellem deltagerne i en fokusgruppe - kan give anledning til nye erkendelser, hvor selve konflikten viser noget om det område, der undersøges. Bogen sætter fokus på det produktive ved konflikter og giver et vigtigt reflektionsværktøj og bidrag til kvalitativ metodeudvikling.

En del af serien Sociologi
Konflikt i kvalitative studier

Fås som

  • Bog

Samme serie

Fakta

Planternes liv

Planternes liv

Pris pr. stk.

250,00 kr.

200,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • i-bog

ANMELDELSER

"Lad det være sagt med det samme: Dette er en bog for et smalt publikum. Men hvor er den dog godt skrevet, og hvor er den dog interessant.
Som titlen lover, beskæftiger den sig gennem bidrag fra en række kapaciteter på området med de konflikter, der kan opstå under udarbejdelsen af et kvalitativt forskningsprojekt. Bogens hovedpointe er, at eftersom de repræsenterer et grundvilkår i menneskeligt samvær, bør konflikter ikke automatisk ses som noget, man må undgå eller overvinde, men snarere ses som rummende et produktivt erkendelsespotentiale.
[...]I bogen eksemplificeres, hvordan konflikter, der identificeres på mikroniveau, ofte afspejler større organisatoriske, samfundsmæssige brudflader. Disse pointer medfører, at bogen også kan tjene som inspiration i forhold til analyse af konflikter indenfor personaleledelse, i forbindelse med implementering eller ved organisatoriske forandringer.
Sidst, men ikke mindst, beskæftiger bogen sig indgående med de etiske aspekter af at forholde sig undersøgende til konflikter og modstand. Det er yderst sympatisk, fordi bogen dermed ikke kun kaster nyt lys på det interessante og produktive ved konflikter, men også forholder sig til de destruktive og i yderste konsekvens livsødelæggende aspekter af fænomenet."
Lene Seibæk
Sygeplejersken11. december 2014