Den bæredygtige stat

Både velfærds- og konkurrencestaten har som analytiske perspektiver og som fungerende statsformer vist sig utilstrækkelige, når det drejer sig om at handle på klima- og biodiversitetskriserne.
De to ideologisk konkurrerende statsformer, der både fylder i den offentlige debat og er på pensumlisterne på alle landets læreanstalter, hverken handler eller svarer på de enorme kriser, men er tværtimod med til at forværre dem. Og de politikere, der bebor de gamle statsformer, virker handlingslammede imens protesterne vokser.
Vi befinder os i et vakuum, hvor den naturvidenskabelige forskerstand kun har givet os ti år til at vende udviklingen.
Ifølge Den bæredygtige stat kan en sådan omstillingsproces hverken tænkes eller praktiseres som et rent teknologisk fix og ej heller kun som summen af individuelle handlinger. Der er derimod behov for en omfattende kollektiv proces, som griber ind i stat, marked og civilsamfund, og som i sidste ende må munde ud i en helt ny statsform, den bæredygtige stat.

Bogen, der vækker til eftertanke, er skrevet af de to anerkendte sociologer Rasmus Willig og Anders Blok. Begge er kendte debattører i den danske offentlighed.

En del af serien Sociologi
Den bæredygtige stat

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Samme serie

Fakta

Planternes liv

Planternes liv

Pris pr. stk.

250,00 kr.

200,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Pædagogisk sociologi

Pædagogisk sociologi

Pris pr. stk.

360,00 kr.

288,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Kriminologi

Kriminologi

Pris pr. stk.

360,00 kr.

288,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Det danske samfund

Det danske samfund

Pris pr. stk.

540,00 kr.

432,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Sociale forskelle og social stratifikation

Sociale forskelle og social stratifikation

Pris pr. stk.

340,00 kr.

272,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Konflikt i kvalitative studier

Konflikt i kvalitative studier

Pris pr. stk.

310,00 kr.

248,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Hverdagslivets følelser

Hverdagslivets følelser

Pris pr. stk.

410,00 kr.

328,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Kritikkens U-vending

Kritikkens U-vending

Pris pr. stk.

210,00 kr.

168,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Kulturteori og kultursociologi

Kulturteori og kultursociologi

Pris pr. stk.

540,00 kr.

432,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Narrativ forskning

Narrativ forskning

Pris pr. stk.

360,00 kr.

288,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse

Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse

Pris pr. stk.

350,00 kr.

280,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Præstationssamfundet

Præstationssamfundet

Pris pr. stk.

210,00 kr.

168,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Afvæbnet kritik

Afvæbnet kritik

Pris pr. stk.

210,00 kr.

168,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Ny kulturteori

Ny kulturteori

Pris pr. stk.

550,00 kr.

440,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog

ANMELDELSER

En voldsom grøn omstilling skal der til, og vi må træffe valg, der rækker ud over os selv. To klimakriseaktive sociologer kaster sig ind i kampen og lancerer et nyt statsbegreb - den bæredygtige stat. Men meget underligt er det, at de ikke går magtanalytisk til værks.

Radikale forandringer skal der til, og den grønne kritik må gøres til en motor for en ny samfundsudvikling, skriver sociologerne Rasmus Willig og Anders Blok i en lille velskrevet og hurtigt læst bog (...)

Steen Nepper Larsen

Information

11. december 2020

I ”Den bæredygtige stat” af Rasmus Willig og Anders Blok bliver man så klædt godt på, når det kommer til at blive oplyst om de samfundsmæssige forhold, betingelser og muligheder, som der er på dette kritiske og afgørende tidspunkt i menneskehedens historie. Bogen burde derfor være fast pensum for alle, som har interesse for samfundet – og måske især for alle med magt til at gøre noget ved samfundsforholdene – og her tænkes ikke kun på politikerne, men også erhvervsledere og undervisere m.fl.

Danmarksbloggen giver ”Den bæredygtige stat” fem ud af seks jordkloder – og vil samtidig minde om, at vi trods rejser til Månen og Mars fysisk kun har én planet at være på som menneskehed.

Se hele anmeldelsen

Dorthe Thorsen

Danmarksbloggen

11. december 2020

En voldsom grøn omstilling skal der til, og vi må træffe valg, der rækker ud over os selv. To klimakriseaktive sociologer kaster sig ind i kampen og lancerer et nyt statsbegreb - den bæredygtige stat. Men meget underligt er det, at de ikke går magtanalytisk til værks.

Radikale forandringer skal der til, og den grønne kritik må gøres til en motor for en ny samfundsudvikling, skriver sociologerne Rasmus Willig og Anders Blok i en lille velskrevet og hurtigt læst bog (...)

Steen Nepper Larsen

Information

11. december 2020

I ”Den bæredygtige stat” af Rasmus Willig og Anders Blok bliver man så klædt godt på, når det kommer til at blive oplyst om de samfundsmæssige forhold, betingelser og muligheder, som der er på dette kritiske og afgørende tidspunkt i menneskehedens historie. Bogen burde derfor være fast pensum for alle, som har interesse for samfundet – og måske især for alle med magt til at gøre noget ved samfundsforholdene – og her tænkes ikke kun på politikerne, men også erhvervsledere og undervisere m.fl.

Danmarksbloggen giver ”Den bæredygtige stat” fem ud af seks jordkloder – og vil samtidig minde om, at vi trods rejser til Månen og Mars fysisk kun har én planet at være på som menneskehed.

Se hele anmeldelsen

Dorthe Thorsen

Danmarksbloggen

11. december 2020

En voldsom grøn omstilling skal der til, og vi må træffe valg, der rækker ud over os selv. To klimakriseaktive sociologer kaster sig ind i kampen og lancerer et nyt statsbegreb - den bæredygtige stat. Men meget underligt er det, at de ikke går magtanalytisk til værks.

Radikale forandringer skal der til, og den grønne kritik må gøres til en motor for en ny samfundsudvikling, skriver sociologerne Rasmus Willig og Anders Blok i en lille velskrevet og hurtigt læst bog (...)

Steen Nepper Larsen

Information

11. december 2020

I ”Den bæredygtige stat” af Rasmus Willig og Anders Blok bliver man så klædt godt på, når det kommer til at blive oplyst om de samfundsmæssige forhold, betingelser og muligheder, som der er på dette kritiske og afgørende tidspunkt i menneskehedens historie. Bogen burde derfor være fast pensum for alle, som har interesse for samfundet – og måske især for alle med magt til at gøre noget ved samfundsforholdene – og her tænkes ikke kun på politikerne, men også erhvervsledere og undervisere m.fl.

Danmarksbloggen giver ”Den bæredygtige stat” fem ud af seks jordkloder – og vil samtidig minde om, at vi trods rejser til Månen og Mars fysisk kun har én planet at være på som menneskehed.

Se hele anmeldelsen

Dorthe Thorsen

Danmarksbloggen

11. december 2020

Naturvidenskabelige og økonomiske forståelser og begreber dominerer i debatten om den grønne omstilling. Derfor er det også forfriskende, at to nye bøger tilføjer debatten en social og politisk dimension. Den første bog, ”Den bæredygtige stat” (2020), har form af en debatbog og er skrevet af sociologerne Rasmus Willig og Anders Blok.(...) Med de to miljøbøger har undervisningssektoren og miljøbevægelsen fået nogle nye vigtige redskaber (begreber) i den videre miljø- og klimadebat. På en række områder kommer de med kritik af regeringens utilstrækkelige og famlende begyndelse på den grønne omstilling og udstikker nogle pejlemærker for analysen af en nyt bæredygtigt samfund og en ny statsform.

Se hele anmeldelsen

Erik Christensen, Cand.scient.pol., tidligere lektor i samfundsfag på Aalborg Universitet

POV International

20. januar 2021

I RASMUS WILLIG OG ANDERS BLOKs Den bæredygtige stat, et programmatisk, men underligt venligt revolutionsskrift, der som endemål har genskabelsen af »de økologiske balancer, som tre århundreders rovdrift på naturen og biodiversitet har undergravet«, skal vi se at »vågne op af den dogmatiske slummer«. Willig (født 1973) og Blok (født 1978) er selv en del af det store »vi«. Begge tilhører de den yngste del af den handlende, parcelhusrobuste Generation X, som har et godt job og har læst Ulrich Beck. De ser den skolestrejkende ungdom, deres egne børn, som heltene, mens skurkene er »de gamle ideologiske realpolitikere« og en »korporatistisk klimaelite«, som lever i fortiden og ikke er i stand til at handle hurtigt nok.

Der er behov for gennemgribende ændringer i statens institutioner, markedets funktionsmåde og civilsamfundets livsformer, nej vildere endnu: en omkalfatring af »de højeste strukturerende principper for vores stat, samfund og sociale relationer« ! Store ord. Til gengæld er løsningen dejligt konkret - og temmelig dansk. Det er noget med lokalt producerede, plantebaserede køkkener i børnehaverne, forbedret offentlig transport, delecykler, deletøj og delegårde. Andele, anparter, medejerskaber og foreninger. En progressiv klimabeskatning, en gradvis afvikling af den animalske produktion og måske endda kompatible, lokale valutaer fri for global spekulation.

For efter velfærdsstatens omfordeling, sociale sikkerhedsnet og forbedring af levevilkår; efter konkurrencestatens deregulering, privatisering og belønning af de dygtigste og mest produktive; efter skærpelsen af konkurrenceevnen i en globaliseret verden er tiden inde til den bæredygtige stat.

SKILLELINJEN GÅR ifølge Willig og Blok således ikke mellem velfærdsstatens demokratiske socialisme og konkurrencestatens økonomiske liberalisme, men mellem på den ene side disse to udlevede statsformer, der begge hviler på ideologi og er muliggjort af fossile brændstoffer, og på den anden side den nye, bæredygtige stat, som hviler på »den i stigende grad klargjorte naturvidenskabelige indsigt«. Videre i samme økomarxistiske boldgade slår forfatterne til lyd for, at jorden, dens ejerforhold og forvaltning må tilbage i centrum for samfundsanalysen.

Asker Hedegaard Boye

Weekendavisen

22. januar 2021

"Den bæredygtige stat" er i store træk en lang, normativ diskussion om, hvilken rolle staten bør spille; krydret med en række konkrete forslag til forandringer som eksempelvis et borgerting med reel indflydelse og en grøn genopfindelse af andelsbevægelsen. 

Det er både bogens force og begrænsning. I løbet af de seneste år er det udgivet et væld af bøger om klimakrisen, konsekvenserne og mulige løsninger. Den bæredygtige stat giver derfor en passende indspark til, hvordan statsformen kan spille en rolle i klimakrisen. Det har omvendt også sine begrænsninger, hvilket også afspejler sig i bogens længde, som er på 100 sider. 

Se anmeldelsen her

Emil Staulund Larsen, journalist

Kommunen.dk 

15. marts 2021