Lars Wøldike Petersen

Eksternt regnskab - årsregnskabsloven i praktisk perspektiv
Eksternt regnskab behandler Årsregnskabslovens regler for regnskabsaflæggelse for klasse B og C-virksomheder, der er handels- og produktionsvirksomheder. Denne 3. udgave er udvidet og opdateret. Der er tilføjet fire nye kapitler om: • Igangværende arbejder for fremmed regning • Leasingaftaler • Udskudt og aktuel skat • Pengestrømsopgørelse Desuden er antallet af opgaver i bogen forøget kraftigt. I tilknytning til hvert kapitel er der opgaver, der træner læseren i den praktiske anvendelse af de gennemgåede regler. Disse opgaver er samlet sidst i bogen. Bogen tager udgangspunkt i typiske, relevante regnskabsposter for de to virksomhedstyper. For hver regnskabspost gennemgås de aktuelle regler i Årsregnskabsloven med tilhørende forklaringer og eksempler. Denne systematik er valgt, da læseren sædvanligvis kender disse regnskabsposter fra tidligere undervisning i f.eks. bogføring. Eksempelvis er Årsregnskabslovens regler for immaterielle anlægsaktiver spredt over flere paragraffer i Årsregnskabsloven. I nærværende bog er reglerne for immaterielle anlægsaktiver samlet i et kapitel. Formålet med dette er at gøre det nemmere for læseren at tilegne sig reglerne vedrørende kendte regnskabsposter frem for at overlade det til læseren at samle sig overblik over reglerne ud fra Årsregnskabslovens systematik. I overensstemmelse med Årsregnskabslovens balanceorienterede fokus er vægten i gennemgangen af reglerne lagt på balanceposterne. Der er endvidere lagt vægt på inddragelse af praktiske anvendelse af reglerne for de to virksomhedstyper. Eksternt regnskab er rettet mod de merkantile uddannelser, f.eks. HA, HD, Financial Controller, Finansøkonom samt Diplomuddannelserne, og kan anvendes, hvor den studerende har brug for en indføring i Årsregnskabsloven.

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

425,00 kr.

340,00 kr. ekskl. moms

+-
Economic - opgavesamling
Dette læremiddel indeholder følgende afgrænsede caseforløb:          Case for handelsvirksomhed          Case for produktionsvirksomhed          Case for ejendomsaktieselskab          Case for investeringsselskab Der er for hver virksomhed lagt vægt på de i praksis mest forekommende transaktioner således, at den studerende for et godt indblik i bogføringen for den pågældende virksomhedstype. Til hver case er der indeholdt opgaver i opsætning af kontoplan, kunder mv. i Economic. Det har været hensigten samtidigt med anvendelsen af Economic også at træne den studerende i Debet og kredit registreringer på T-skitset. Derfor er der selvrettende excelskabeloner med T-skitser til brug for træning af den studerende i anvendelse af samme, forinden den indtaster transaktionerne i Economic. Excel skabelonerne er indrettet således, at de er selvrettende. Den studerende får med det samme at vide om bogføringen på T-skitser er korrekt. Dette sparer tid i forhold til efterfølgende tavlegennemgang fra underviserens side. Således kan underviseren nå mere på den samme tid. Den studerende kommer derfor til at arbejde meget selvstændigt og i sit individuelle tempo. Hvert caseforløb indeholder tillige angivelse af den momsmæssige behandling af transaktionerne inden for den pågældende virksomhedstype. Der er for hver transaktion angivet den momsmæssige behandling således, at den studerende også får viden om momsbehandling inden for den omhandlede virksomhedstype. Alle cases har vejledende løsninger til både T-skitser og saldobalancer fra Economic. I casene anvendes fuld periodisering for at træne den studerende heri.

Fås som

  • Internet

Internet

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

110,00 kr.

88,00 kr. ekskl. moms

Vi bruger cookies på www.hansreitzel.dk

Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies. Læs mere om cookies