Kirsten Maibom - VIA Videncenter for Sundhedsfremme, Sundhedsteknologi og Rehabilitering