Fås som

Bog

Pris pr. stk.

335,00 kr.

268,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

335,00 kr.

268,00 kr. ekskl. moms

Pædagog i en mangfoldig verden

Profession, udvikling og forskning

" Jeg kan meget klart anbefale alle pædagoger og lærere, såvel som studerende som erfarne, at læse denne bog. Som læser kan man kun blive klogere på det at arbejde med mennesker i vores moderne samfund."

www.jagoo.dk - Læs hele anmeldelsen ovenfor

 

 

Pædagog i en mangfoldig verden giver en omfattende og grundlæggende introduktion til, hvad det vil sige at uddanne sig til pædagog som professionsbachelor. Gennem 20 temaopdelte kapitler præsenteres perspektiver på den pædagogiske professions arbejdsopgaver i det nye århundrede og pædagogens kompetencer her. Temaerne behandles på tværs af uddannelsens fag og fagområder med hovedfaget pædagogik som omdrejningspunkt og med fokus på professions-, forsknings- og udviklingsperspektiver. Bogen tilbyder såvel den nye studerende som den erfarne praktiker aktuelle perspektiver på pædagogisk arbejde.

Den pædagogstuderende får studievejledning, dvs. viden om sammenhænge mellem teori og praksis, praktikkens betydning i læringsprocesserne; indsigt i målgrupper, metoder, samarbejde og samfundsforhold samt i de problemstillinger og faglige diskussioner, der er knyttet hertil.

Pædagogen i praksis får indblik i den nye pædagoguddannelses aktuelle temaer og problemstillinger, bl.a. til gavn for praktikuddannelsen og til inspiration for yderligere udforskning og undersøgelse af professionens områder, metoder og problemstillinger i samarbejde med studerende og uddannelsesinstitutioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagog i en mangfoldig verden

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788776757175
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
15. januar 2009
Sider:
292
Redaktør:
Kamma Lund Jensen

ANMELDELSER

[Gennem 20 temaopdelte kapitler præsenteres forskellige perspektiver på den pædagogiske professions arbejdsopgaver. Temaerne behandles på tværs af uddannelsernes fag og fagområder med hovedfaget pædagogik som omdrejningspunkt og med fokus på professions-, forsknings- og udviklingsperspektiver. Bogen henvender sig både til nye studerende og erfarne praktikere. Forfatteren lover, at den studerende får viden om sammenhæng mellem teori og praksis, praktikkens betydning i læringsprocesserne, indsigt i målgrupper, metoder, samarbejde og samfundsforhold, samt de problemstillinger og faglige diskussioner, der er knyttet hertil. Og for den erfarne praktiker er der viden at hente om den nye pædagoguddannelses aktuelle temaer og problemstillinger.]
Socialpædagogen10. april 2009
[…]Bogen er god som lærebog til pædagoguddannelsen men også spændende og lærerig for den erfarne pædagog og har til hensigt at danne sammenhæng og overblik over de forskellige problemstillinger og faktorer, som især de studerende bliver præsenteret for i pædagoguddannelsen. Bogen kan udemærket anvendes som opslagsbog, fordi den har indeks bagest i bogen og krydshenvisninger. Den er spændende og næsten uundværlig for de ”moderne” pædagoger som gerne vil følge med tiden. Bogen er rigtig god, fordi den formår at binde teori og praksis sammen på en forståelig måde via eksempler fra dagligdagen. […] Jeg kan meget klart anbefale alle pædagoger og lærere, såvel som studerende som erfarne, at læse denne bog. Som læser kan man kun blive klogere på det at arbejde med mennesker i vores moderne samfund.
Lykke Kirketerp
www.jagoo.dk25. august 2009
Pædagogisk professionspraksis anskuet indefra ”Denne antologis redaktører og forfattere sigter på at fremstille den danske pædagogiske professions arbejdsopgaver i hele deres bredde og mangfoldighed.” (…) ”Med henvisning til 2007-bekendtgørelsen bestemmelser om uddannelsen og fagets pædagogisk centrale og transversale placering (i modsætning til tidligere, mere aggregeret opbyggede curricula) er bogens centrale tema pædagogik, som dog belyses via praksis i stedet for som udgangspunkt at defineres systematisk.” (…) ”Selv om det ikke er en teoribog, findes der dog teoretiske og/eller historiske bidrag, fx et velkomment kapitel om socialpædagogikken, der indkredses i sin dansk-tyske historiske oprindelse og udvikling. Det sker imidlertid med sikker sans for netop dens vanskeligt definerbare natur som ”Overskrift for meget forskellige former for pædagogisk praksis. Antiautoritær såvel som autoritær. Bred legende såvel som snævert adfærdsregulerende” (s. 52), og som Tuft viser, er dilemmaet indlejret i begrebet allerede hos dets hovedophavsmand, Paul Natorp: frihed i fællesskab. Tuft påpeger, at danskeren Harald Høffdings svar var kendt af Natorp, som dog ikke gjorde brug af det (s. 53) – en erkendelse, der bringer den internationel idehistorie på banen. Sådanne dilemmaer afspejler, at pædagogik ”er at bevæge sig på fremmed grund”, da resultaterne ikke kan forudses, thi ”med en dannelsesstrategi står man åben” (Rothuizen, s.27), hvorved dannelse som begreb bringes i modsætning til instrumental påvirkning. Med disse bidrag når den praksisnære bog alligevel at inddrage essentielle teoretiske vinkler.”
Jacob Kornbeck
Dansk pædagogisk tidsskrift16. april 2010