Henrik Christoffersen

Den danske grundskole - økonomisk set (i-bog)
Økonomi handler om at få størst mulig nytte ud af knappe ressourcer. Der skal forskellige slags ressourcer til for at bedrive undervisning i grundskolen: Lærere, teknisk administrativt personale, bygninger, udstyr i form af it, bøger og meget andet. Alt sammen koster penge. Ressourcerne organiseres så i skolen, og det resulterer i undervisning og læring. Jo mere læring der kommer ud af de knappe ressourcer, jo mere effektiv vil vi

Fås som

  • i-bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

180,00 kr.

144,00 kr. ekskl. moms