Henning Nølke

Fransk grammatik og sprogproduktion
Bogen er en omfattende grundbog og opslagsbog, der er opbygget kontrastivt fransk/dansk. Bogen er baseret på den nyeste lingvistiske forskning, og den er afprøvet i gymnasiet. Grammatikken henvender sig til alle, der beskæftiger sig med fransk. Den er beregnet til at vokse med elever fra gymnasiet gennem hele forløbet til studi- erne på de første år af de videregående uddannelser. Derfor skelnes der i typo- grafien mellem basisstof

Fås som

  • e-bog (pdf-format)

e-bog (pdf-format)

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

75,00 kr.

60,00 kr. ekskl. moms