Helle Øbo Petersen

Dialog mod vold
I Danmark har det siden 1921 været forbudt ved lov at slå sin partner. Alligevel bliver op imod 65.000 kvinder udsat for vold om året, langt de fleste i eget hjem og af deres egen partner. Selvom der også udøves vold mod mænd af kvinder, sker det langt hyppigere den anden vej. Den traditionelle måde at bekæmpe vold mod kvinder er at fokusere på kvinden - voldsofferet - og tilbyde hjælp og behandling. Men en anden måde er at sætte fokus på manden

Fås som

  • e-bog (pdf-format)

e-bog (pdf-format)