Professionelle samtaler og empatiske relationer

Denne bog handler om kommunikation med omtanke og bevidst nærvær og henvender sig til studerende på professionsuddannelser, der uddanner sig til at arbejde i menneskeorienterede organisationer. Målet med bogen er at klæde de studerende på, så de i deres praktik og videre arbejde kan påtage sig det ansvar, der følger med rollen som professionel samtalepartner.

Socialarbejdere arbejder i forskellige organisationer med forskellige målsætninger. Derfor er bogens kapitler og teoretiske perspektiver forskellige. Man kan sige, at bogen er en buket af bud på, hvilke overvejelser man som professionel må gøre sig i mødet med borgeren.

I den første del af bogen er fokus rettet imod forskellige samtalepraksisser, fx digitale professionelle samtaler, narrative samtaler og livshistorier. Det vises også i et kapitel om samarbejdet med borgeren, hvordan der kan arbejdes med menneskers forskelligheder, når målet er det gode liv.

I sidste del vises det bl.a. ved hjælp af forskellige cases, hvilken rolle anerkendelse, projektion og empati spiller i den professionelle samtale.

Professionelle samtaler og empatiske relationer

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741268620
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
17. august 2018
Sider:
438
Redaktør:
Kamma Lund Jensen

ANMELDELSER

"Målet med denne bog er at klæde studerende på bl.a. pædagogstudiet på, så de i deres praktik og videre arbejde kan påtage sig det ansvar, der følger med rollen som professionel samtalepartner. Fokus er kommunikation og bevidst nærvær, og de 11 kapitler bærer vidt forskellige overskrifter som ‘Anerkendelse i samtaler’, ‘Risikoen for forråelse’ og ‘Opgør med fremmedgørelse og stress i arbejdslivet.’ Selvom bogen således spænder bredt, mener redaktørerne også, at der er en række fællestræk ved de forskellige former for professionelle samtaler. (...) Som professionelle må vi droppe tanken om at gøre os til herre over samtalen og ydmygt opøve evnen til at give os hen til og støtte op om den samtale, der foregår lige her og nu."

Socialpædagogen, september 2018

01. oktober 2018

"KLÆDT PÅ TIL SAMTALE Denne bog handler om kommunikation med omtanke og bevidst nærvær og vil klæde studerende på til at være professionel samtalepartner. Den giver bud på, hvilke overvejelser man som professionel må gøre sig i mødet med borgerne – alt afhængig af i hvilke rammer, man møder dem. Første del er fokus på forskellige samtalepraksisser, fx digitale professionelle samtaler, narrative samtaler og livshistorier. I sidste del vises det, hvilken rolle anerkendelse, projektion og empati spiller i den professionelle samtale."

Socialrådgiveren, Oktober 2018.

29. oktober 2018

"Denne bog handler om kommunikation med omtanke og bevidst nærvær. Bogen er en buket af bud på, hvilke overvejelser man som professionel må gøre sig i mødet med borgeren. I den første del af bogen er fokus rettet imod forskellige samtalepraksisser, fx digitale professionelle samtaler, narrative samtaler og livshistorier. Det vises også i et kapitel om samarbejdet med borgeren, hvordan der kan arbejdes med menneskers forskelligheder, når målet er det gode liv. I sidste del vises det blandt andet ved hjælp af forskellige cases, hvilken rolle anerkendelse, projektion og empati spiller i den professionelle samtale."

LFS Nyt, november 2018

12. november 2018

"Professionelle samtaler og empatiske relationer er en interessant litterær samling af flere relevante fagpersoners bidrag til emnet omkring den gode samtale i professionelt øjemed. Værket indeholder 11 kapitler, der hver behandler emnet fra forskellige fagområders perspektiv. Heriblandt kan nævnes, at blandt andet psykologer, socialrådgivere og socionomer belyser aspekter vedrørende relationsdannelse, man bør tage kritisk stilling til i sit professionelle virke. Kapitlerne spænder bredt over emnet og kommer omkring såvel specifikke metodiske overvejelser til samtalens form som mere generelle aspekter bagom samtalen som samarbejde og relation, anerkendelse, projektion samt forståelse. Grundet det alsidige fokus blandt værkets kapitler og forfatternes forskellige faglige holdepunkter, henvender læsningen sig heraf til et bredt publikum. Dog vil jeg fremhæve, at jeg ved læsning af værket så særlig anvendelighed for socialrådgivere med direkte borgerkontakt. I mit daglige virke arbejder jeg tæt med blandt andet fagpersoner inden for beskæftigelsesområdet, og jeg finder dette værk anbefalelsesværdigt for netop denne faggruppe."

Læs hele anmeldelsen her

Susanne Lip, cand.psych.

P Psykologernes fagmagasin.

20. november 2018

"Målet med denne bog er at klæde studerende på bl.a. pædagogstudiet på, så de i deres praktik og videre arbejde kan påtage sig det ansvar, der følger med rollen som professionel samtalepartner. Fokus er kommunikation og bevidst nærvær, og de 11 kapitler bærer vidt forskellige overskrifter som ‘Anerkendelse i samtaler’, ‘Risikoen for forråelse’ og ‘Opgør med fremmedgørelse og stress i arbejdslivet.’ Selvom bogen således spænder bredt, mener redaktørerne også, at der er en række fællestræk ved de forskellige former for professionelle samtaler. (...) Som professionelle må vi droppe tanken om at gøre os til herre over samtalen og ydmygt opøve evnen til at give os hen til og støtte op om den samtale, der foregår lige her og nu."

Socialpædagogen, september 2018

01. oktober 2018

"KLÆDT PÅ TIL SAMTALE Denne bog handler om kommunikation med omtanke og bevidst nærvær og vil klæde studerende på til at være professionel samtalepartner. Den giver bud på, hvilke overvejelser man som professionel må gøre sig i mødet med borgerne – alt afhængig af i hvilke rammer, man møder dem. Første del er fokus på forskellige samtalepraksisser, fx digitale professionelle samtaler, narrative samtaler og livshistorier. I sidste del vises det, hvilken rolle anerkendelse, projektion og empati spiller i den professionelle samtale."

Socialrådgiveren, Oktober 2018.

29. oktober 2018

"Denne bog handler om kommunikation med omtanke og bevidst nærvær. Bogen er en buket af bud på, hvilke overvejelser man som professionel må gøre sig i mødet med borgeren. I den første del af bogen er fokus rettet imod forskellige samtalepraksisser, fx digitale professionelle samtaler, narrative samtaler og livshistorier. Det vises også i et kapitel om samarbejdet med borgeren, hvordan der kan arbejdes med menneskers forskelligheder, når målet er det gode liv. I sidste del vises det blandt andet ved hjælp af forskellige cases, hvilken rolle anerkendelse, projektion og empati spiller i den professionelle samtale."

LFS Nyt, november 2018

12. november 2018

"Professionelle samtaler og empatiske relationer er en interessant litterær samling af flere relevante fagpersoners bidrag til emnet omkring den gode samtale i professionelt øjemed. Værket indeholder 11 kapitler, der hver behandler emnet fra forskellige fagområders perspektiv. Heriblandt kan nævnes, at blandt andet psykologer, socialrådgivere og socionomer belyser aspekter vedrørende relationsdannelse, man bør tage kritisk stilling til i sit professionelle virke. Kapitlerne spænder bredt over emnet og kommer omkring såvel specifikke metodiske overvejelser til samtalens form som mere generelle aspekter bagom samtalen som samarbejde og relation, anerkendelse, projektion samt forståelse. Grundet det alsidige fokus blandt værkets kapitler og forfatternes forskellige faglige holdepunkter, henvender læsningen sig heraf til et bredt publikum. Dog vil jeg fremhæve, at jeg ved læsning af værket så særlig anvendelighed for socialrådgivere med direkte borgerkontakt. I mit daglige virke arbejder jeg tæt med blandt andet fagpersoner inden for beskæftigelsesområdet, og jeg finder dette værk anbefalelsesværdigt for netop denne faggruppe."

Læs hele anmeldelsen her

Susanne Lip, cand.psych.

P Psykologernes fagmagasin.

20. november 2018