Frederik Stjernfelt

Frederik Stjernfelt

Frederik Stjernfelt (f. 1957) er en af Danmarks mest fremtrædende professorer, der som et intellektuelt fyrtårn rager op i den offentlige debat. Funderet i idehistorien, semiotikken og videnskabsteorien, professor ved Aalborg Universitet, skribent ved Weekendavisen og forfatter til en række bøger.