Anne Mette Bryde Nibe

Erhvervsjura - for marketing og service
Bogen sætter den studerende i stand til at kunne inddrage juridiske forhold ved innovation og handel med kunder og leverandører. Bogen henvender sig primært til markedsførings- og serviceøkonomer. Erhvervsjura - for marketing og service er i 6. udgave revideret og tilpasset de nyeste studieordninger. Bogen dækker emner som juridisk metode og retsvæsenet, aftaleret, køb, erstatningsret, produk

Fås som

  • Bog

Bog (6. udgave)

Bog (5. udgave)

Pris pr. stk.

Udkommer 03. august

Pris pr. stk.

300,00 kr.

240,00 kr. ekskl. moms

Udkommer 03. august