Anders Stig Christensen

Samfundsfagsdidaktik
At forberede til deltagelse i demokratiet er en opgave for hele skolen – det er en del af folkeskolens formål – men samfundsfaget har en særlig opgave, idet det er det fag, der har fokus på elevernes samfundsmæssige forståelse og deltagelse. Samfundsfagsdidaktik udreder fagets didaktik i krydsfeltet mellem det faglige indhold, elevernes forudsætninger, samfundsteorier og dannelsesteorier. For

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Udkommer 05. august

Pris pr. stk.

300,00 kr.

240,00 kr. ekskl. moms

Udkommer 05. august