Resultatbaseret ledelse i den offentlige sektor

Resultatbaseret ledelse i den offentlige sektor

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

Etableringen af resultatbaserede ledelsessystemer er blevet en del af de fleste offentlige organisationers hverdag. Der formuleres i stigende grad mål, udvikles indikatorer, indsamles og rapporteres data og mængden af resultatinformation om offentlige organisationers indsatser er vokset markant. Formålene med  resultatbaserede ledelsessystemer og tilvejebringelsen af resultatinformation er mange. Det kan fremme gennemsigtighed og ansvarlighed i den offentlige sektor, skabe fokus og retning i en organisation, have en motiverende effekt på medarbejderne samt skabe et udgangspunkt for bedre styring og kontrol, øget læring, mere oplyste beslutninger og i sidste ende forbedringer af offentlige organisationers indsatser

På trods af de mange gode formål er resultatbaseret ledelse løbende blevet mødt af kritik. Denne kritik kan samles i fem centrale indvendinger. Disse fem indvindinger udgør bogens struktur:

 

  • Den offentlige sektors ydelser er så komplekse, at det ikke er muligt at måle resultaterne af indsatserne.
  • Resultatbaserede ledelsessystemer anvendes som udgangspunkt for at kontrollere medarbejderne og kan derved risikere at fortrænge medarbejdernes motivation.
  • En stor del af den information, der tilvejebringes gennem resultatmålingssystemer, bliver aldrig bragt i anvendelse i ledelses- og beslutningssituationer.
  • Resultatbaserede ledelsessystemer fører til en række utilsigtede dysfunktionelle adfærdsmæssige effekter.
  • Resultatbaserede ledelsessystemer har en tendens til at eskalere og miste deres simplicitet over tid.

Formålet med denne bog er at dykke ned i kritikken af resultatbaseret ledelse og resultatbaserede ledelsessystemer, forstå baggrunden for kritikken og under hvilke betingelser indvendingerne i særlig grad vil forekomme. På den baggrund diskuteres det, hvordan offentlige ledere kan arbejde med resultatbaseret ledelse med henblik på i højere grad at hæmme eller overkomme udfordringerne.

Bogens målgruppe er studerende i statskundskab samt diplom- og masteruddannelser i offentlig ledelse samt andre lederuddannelser, hvor styring og ledelse er centrale temaer.

Fås som
I alt

250,00 kr.

200,00 kr. ekskl. moms