Erhvervsjura - for de finansielle uddannelser

Erhvervsjura – for de finansielle uddannelser er målrettet de finansielle uddannelser.

Den kommer omkring alle vigtige temaer inden for erhvervsjuraen og dækker emner som retskilder og retsvæsen, kreditorforfølgning, aftaleret, gældsbreve og andre fordringer, køb, handel med fast ejendom, insolvens, pant, tinglysning, kaution, kreditaftaler, erstatningsret, produktansvar, forsikring, selskabsret, markedsføringsret, konkurrenceret, e-handelsret, databeskytelse, lejeret, arbejdsret samt familie- og arveret.

Bogen henvender sig primært til akademi- og diplomuddannelser samt uddannelser på professionsbachelor-niveau.

Erhvervsjura - for de finansielle uddannelser

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741274980
Udgave:
4
Udgivelsesdato:
05. august 2019
Sider:
746
Redaktør:
Lasse Wolsgård