• Print

Asylbørn i Danmark

En barndom i undtagelsestilstand

Kathrine Vitus, Signe Smith Nielsen (red.)
Redaktører: Kathrine Vitus, Signe Smith Nielsen
Forfattere: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ISBN: 9788741268880 (e-bog (pdf-format))
Udgivelsesår: 2017
Udgave: 1
Sider:
Bestil vurderingseksemplar

Asylsøgende børn (og voksnes) forhold har de seneste år været i søgelyset, både i medierne og i de politiske diskussioner. Debatten har omhandlet asylsøgende børns livsvilkår omkring opholdstider samt bolig-, skole- og familieforhold. Den politiske og samfundsmæssige debat har dog generelt manglet forskningsmæssig forankring. Denne antologi bidrager kvalificeret og mangefacetteret til denne diskussion. En fællesnævner for antologiens analyser er, at de retter et kritisk, nuanceret, samt empirisk og teoretisk funderet lys på de forhold asylsøgende børn (ledsagede som uledsagede) har og har haft de seneste år i Danmark.

 

Antologiens bidrag dækker: De juridiske rammer for og menneskeretlige aspekter af asylsystemet og asylansøgeres vilkår, dansk flygtninge- og immigrations­politik i en historisk-politologisk kontekst, asylsøgende børns livsvilkår i praksis, afviste asylansøgeres familieforhold, traumatiske oplevelser i hjemlandet, og hvad det betyder for børnenes psykiske sundhed ved ankomst til Danmark, psykiske reaktioner på opholdstiden på asylcentre, identitetsmæssige konsekvenser af opholdstiden, betydningen af udflytning til boliger uden for asylcentrene for børnenes trivsel, asylsøgende børns status i asylsystemet, samt livsvilkårene for de

uledsagede asylsøgende børn. Disse forhold belyses gennem en række forskellige videnskabelige optikker: En sociologisk, psykologisk, antropologisk, sundhedsvidenskabelig, juridisk, menneskeretslig samt politologisk optik.

 

Gennem denne tværdisciplinære tilgang skaber antologien et bredt videnskabeligt baseret billede af asylsøgende børns hverdag og livsvilkår. Antologiens forfatterne repræsenterer et bredt felt af relevante institutioner, forskningstraditioner og faglige perspektiver på asylbørn.

 

 

www.tidsskriftet.no

13-10-2011 Aina Basilier Vaage

"[...]Asylbørn i Danmark er skrevet for alle som har ansvar for barns oppvekst. Dette er en flerfaglig antologi som gir et bredt vitenskapelig basert bilde av asylbarns hverdag og livsvilkår. [...] Styrken - som veier tyngst - er det klare budskapet, formidlet i en språkform som er tilgjengelig for alle, uavhengig av bakgrunn i feltet. Den internasjonale (og nordiske) forskningen på området er på en enkel og grei måte gjort rede for og referert til. Den klare sammenhengen mellom forskning og klinisk erfaring gjør inntrykk. Dette er en viktig og nødvendig utgivelse som går rett inn i en aktuell norsk politisk og faglig diskusjon. Det finnes meg bekjent ikke maken på området. Den er til å bli rystet, berørt, men også klok av - dersom konsekvensene av det forfatterne beskriver blir tatt på alvor av helsetjenesten generelt, den psykiatriske spesialisthelsetjenesten, politikere og de ansvarlige for mottaksforhold for asylsøkere. Den griper rett inn i den norske debatten, blant annet om barn og familier på planlagte «ventemottak»."

www.undervisere.dk

25-07-2011 Hanne Larsson

"'Asylbørn i Danmark - En barndom i undtagelsestilstand' er en særdeles velredigeret bog, der til trods for de mange bidragydere giver en sammenhængende fremstilling med særdeles få overlap mellem teksterne.[...]" "Bogen er særdeles anbefalingsværdig. Den er grundig, fuld af veldokumenteret faktuel viden og skrevet af højt kvalificerede og erfarne fagfolk. Man sidder tilbage med et politisk dilemma: Vi råber på integration, og samtidig gør vi lovgivningsmæssigt og administrativt, hvad vi kan for at holde asylsøgere ude af det danske samfund, oven i købet byder vi dem vilkår, der gradvis nedbryder deres evne til at lade sig integrere, den dag de eventuelt får lov at blive her. En meget vigtig erkendelse, som bogen gør synlig og åbenbar."

DBC - Lektørudtalelse

08-04-2011 Jytte Kjær Schou

"[...] En tværfaglig antologi med et akademisk præg, der giver en kritisk fremstilling af flere aspekter af asylsøgende børns vilkår i Danmark. Er baseret på videnskabelige undersøgelser og udgør et markant indlæg i den aktuelle debat."

Politiken

12-03-2011 Poul Aarøe Pedersen

"Det er en vellykket bog. Ikke i den forstand, at den er herlig at læse, dertil er emnet for nedtrykkende. Men i den forstand, at man som læser bliver klogere på de vilkår, som børn på asylcentre i Danmark lever under. Og dette er netop bogens nøgterne formål: at gå undersøgende og forskningsbaseret til værks for at fremskaffe ny viden om, hvordan børn trives i danske asylcentre.[...] BOGENS HELT store fortjeneste er, at offentligheden nu i samlet form får dokumentation for disse afledte effekter. Heller ikke internationalt er der forsket meget i konsekvenserne af at blive parkeret som afviste asylsøgere i årevis, så det er dyrebar viden, der her er samlet og redigeret af sociolog og seniorforsker ved SFI, Kathrine Vitus, og ph. d.-stipendiat ved Folkesundhedsvidenskab, Signe Smith Nielsen. [...] Værd at fremhæve er i øvrigt Kathrine Vitus' indledende kapitel, der er spækket med både detaljeret og overbliksgivende viden om feltet - en eksemplarisk indledning til en bog, der gerne vil præsentere sine resultater på uhildet vis og såmænd også lykkes med det i de enkelte kapitler."

Bagsidetekst
Asylsøgende børns forhold har de seneste år været i søgelyset, både i medierne og i de politiske diskussioner. Debatten har omhandlet asylsøgende børns (og voksnes) livsvilkår – Hvad er det for et liv, vi tilbyder de mennesker, som kommer til os i nød? Den politiske og samfundsmæssige debat har dog generelt manglet forskningsmæssig forankring – det råder denne antologi bod på. Fælles for antologiens analyser er, at de retter et kritisk, nuanceret, samt empirisk og teoretisk funderet lys mod de forhold, asylsøgende børn (ledsagede som uledsagede) har i Danmark, og hvordan livet som asylansøger påvirker børnene. Dette sker gennem forskellige optikker: en sociologisk, psykologisk, antropologisk, sundhedsvidenskabelig, juridisk, menneskeretslig samt en politologisk. Antologiens kapitler dækker mange forhold: Asylsøgende børns livsvilkår i praksis. Afviste asylansøgeres familieforhold. Traumatiske oplevelser i hjemlandet, og hvad det betyder for børnenes psykiske sundhed ved ankomst til Danmark. Psykiske reaktioner på livet på asylcentre. Identitetsmæssige konsekvenser af opholdstiden. Betydningen af udflytning til boliger uden for asylcentrene for børnenes trivsel. Asylsøgende børns status i asylsystemet. Dansk flygtninge- og immigrationspolitik i en historisk-politologisk kontekst. De juridiske rammer for og menneskeretlige aspekter af asylsystemet. Antologiens forfattere repræsenterer et bredt felt af relevante institutioner, forskningstraditioner og faglige perspektiver på asylbørn.
    Vi bruger cookies på www.hansreitzel.dk

    Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.