• Print

Læring, dannelse og udvikling

Kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole

Dion Sommer, Jacob Klitmøller (red.)
Redaktører: Dion Sommer, Jacob Klitmøller
Forfattere: ,,,,,,,,,,,

ISBN: 9788741258089 (Bog)
Udgivelsesår: 2015
Udgave: 1
Sider: 339
Bestil vurderingseksemplar Kig i bogen

Øget fokus på læring og kompetenceudvikling stiller nye krav til lærere og pædagoger.

Kravet til de færdigheder, børn skal lære i løbet af deres institutionstid og skolegang, er voksende som følge af de store samfundsmæssige forandringer i disse år.

Med forandringerne følger en usikkerhed om, hvad institutionerne og skolerne skal kvalificere den næste generation til.

Fokus på uddannelse og kvalificering

Der er sket en række tiltag fra politisk side for at styrke indsatsen i daginstitution og skole – bl.a. indførelse af elevplaner, læreplaner og en række forslag til forandring af folkeskolens struktur. Der er desuden et stigende pres i retning af, at læring skal igangsættes i daginstitutionen.

Vægten i såvel daginstitution som skole er samtidig blevet forskubbet fra personlig udvikling og dannelse til et stadigt større fokus på uddannelse/kvalificering af omstillingsparate borgere.

Børnene/eleverne skal i fremtiden blive endnu dygtigere – ikke for deres egen skyld, men for samfundets, arbejdsmarkedet og den globale verden skyld.

Bogens indhold

Bogens forfattere diskuterer og problematiserer disse tendenser med udgangspunkt i aktuel pædagogisk, psykologisk og udviklingspsykologisk forskning.

  • Hvad står i dag tilbage som folkeskolens opgaver, hvad angår ”basal” og ”nødvendig” viden, og hvilke andre opgaver har skolen?
  • Hvad er målet med den pædagogiske indsats (f.eks. læreplanerne) i daginstitutionen?
  • Hvad betyder forandringstakten for uddannelse og pædagogik i forhold til børns viden, læring, dannelse (i nutidig forstand) og udvikling?
  • Hvordan bevarer vi børns læringslyst gennem hele deres barndom? Og hvordan danner og udvikler vi børnene til at leve i fremtidens forandrede samfund?

Hvem kan have glæde af bogen?

Læring, dannelse og udvikling er primært skrevet til undervisningsbrug på pædagog- og læreruddannelsen samt til efter- og videreuddannelsesområdet.

Den kan desuden læses af alle med interesse for børn og barndom i dagens samfund.

Forfatterne

Alle kapitler er skrevet af anerkendte forskere med særlig ekspertise inden for deres felt.

Kan også købes som i-bog

Dion Sommers diskussion af den tidlige læring har affødt debat i i flere medier:

Studie: Tidligt fokus på læring skader børns skolegang (Information)


Professor: Legen må aldrig blive et middel (Information)


Forskere: Lad børnene lege i fred (Berlingske)


Ny bog: Tidligt læringsfokus forringer udbyttet for små børn (folkeskolen.dk)

DBC Lektørudtalelse

19-03-2015 Boy Olesen

”Forsyner nutidens undervisning børn og unge med de kvalifikationer, der er brug for i den fremtid, de skal leve i? for pædagog- og lærerstuderende, diplomstuderende etc. Samt alle der er interesseret i børns og unges læring og udvikling.
[…]Det er en meget interessant bog med mange informationer, modeller og synsvinkler, ligesom der er mange litteraturhenvisninger. Det er en relevant bog, der passer godt ind i en tid med en ny skolereform, hvor fokus nu mere er på læringen end på undervisningen.
[…]Bør anskaffes da bogen har et såvel specifikt som bredt favnenede publikum.”

Bagsidetekst
Den fremtid, vores børn skal leve i, bliver radikalt anderledes end i dag. Globalisering og hurtig samfundsforandring har skabt et stigende ”fremtidspres” på daginstitution og skole. Denne situation stiller nye krav til børns læring, dannelse og udvikling. Skolen er konstant i fokus med spørgsmålet: ”Kan den levere varen?” Kampen om daginstitutionspædagogikken er tilsvarende i fuld gang: ”Skal små børn lære eller lege?” Hvad er op og ned i den polariserede debat? Læring, dannelse og udvikling – kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole forholder sig aktivt sig til denne problematik. I dette konfliktfyldte felt, præget af ideologi og holdninger, har vi fundet det nødvendigt at forankre bogen i forskning. Den er derfor skrevet af aktive forskere, som er særligt kyndige inden for deres specifikke emne. Bogen er et kritisk opgør med den dominerende PISA-tænkning i skolen og den stigende tendens til skoleficering af daginstitutionen. Forfatterne fremlægger en række konstruktive faglige og brugbare svar på spørgsmålet: Hvilken læring, dannelse og udvikling kvalificerer bedst vores børn til fremtiden? Bogen henvender sig pædagog- og lærerstuderende samt studerende på en lang række diplomuddannelser og pædagogisk orienterede fag og moduler på universiteterne. Derudover vil den være inspirerende læsning for alle andre fagpersoner, som er engageret i børns og unges læring og udvikling. Jacob Klitmøller er adjunkt i pædagogisk psykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Han forsker i brugen af undervisningsteknikker, fænomenologisk læringsteori og betydningen af skolebørns oplevelse af undervisning. Dion Sommer er professor i udviklingspsykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Han forsker bl.a. i barndomspsykologi, udvikling og pædagogik i vor tid
    Vi bruger cookies på www.hansreitzel.dk

    Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.