• Print

Landbrugsloven

Landbrugets Retsforhold II

ISBN: 9788799323623 (Bog)
Udgivelsesår: 2018
Udgave: 2
Sider: 459
Bestil vurderingseksemplar

"Landbrugsloven" omhandler lov om landbrugsejendomme, der i 2010 undergik de mest omfattende ændringer siden 1967. Den er en lærebog til universiteter og andre højere læreanstalter samt til efter- og videreuddannelse.
Endvidere er bogen - som følge af et udførligt noteapparat og registre - anvendelig som opslagsværk for den, der i praksis arbejder med sagsbehandling og rådgivning vedrørende landbrugsloven og tilknyttede bestemmelser. Bogen er derfor særlig anvendelig for jordbrugskommissioner, advokater, landinspektører og landbrugskonsulenter.
Der gives en grundlæggende indføring i landbrugslovens komplekse regler samt i relevante bestemmelser i bl.a. planloven, naturbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordfordelingsloven, randzoneloven og lov om drift af landbrugsjorder.
 
Bogen behandler bl.a. følgende emner:     

 • Landbrugslovens historie og formål
 • Myndigheder, administration og dispensation
 • Ansøgninger og erklæringsskemaer
 • Begreberne landbrugsejendomme, landbrugsbedrift og jordløse husdyrbrug m.v.
 • Notering og ophævelse af landbrugspligt
 • Den upersonlige bopælspligt
 • Drift af landbrugsejendomme (driftsloven)
 • Personers, selskabers, fondes m.v. erhvervelse af landbrugsejendomme
 • Forpagtning af landbrugsejendomme
 • Omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme
 • Oprettelse af nye landbrugsejendomme

 
Foruden stikordsregister indeholder bogen, domsregister og lovregister samt oversigter over landbrugslovens væsentligste regler. Endvidere er lovens tekst optrykt. Opslag i bogen er endvidere gjort lette, ved at teksten så vidt muligt følger lovtekstens opbygning med tydelig angivelse af lovhenvisninger i afsnitsoverskrifterne.
 
Bogen er ajourført indtil den 15. juni 2011.
 
Peter Mortensen er professor i formueret ved Københavns Universitet. Han har bl.a. skrevet fagbøger og artikler om landbrugsloven, om forpagtning af landbrugsjord og om ekspropriation.

Bagsidetekst
  Vi bruger cookies på www.hansreitzel.dk

  Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.