• Print

Tæt på litteratur

Analyse og didaktik

ISBN: 9788776757359 (Bog)
Udgivelsesår: 2010
Udgave: 1
Sider: 266
Bestil vurderingseksemplar Kig i bogen

En lærebog om litteraturanalyse. Bogen forener analyse, metodisk refleksion og didaktik, så den studerende kan se de tre grundlæggende aspekter i sammenhæng.

Bogen præsenterer forskellige metoder, som er anvendelige, når man ønsker at gå tæt på den litterære tekst, og demonstrerer disse metoder og deres pædagogiske potentiale i praksis.

Tæt på litteratur har en særlig vægt på en sproglig tilgang til litteratur og demonstrerer i analyserne, at en sanselig, sproglig læsning kan forøge både læseoplevelsen og den analytiske kvalitet. Litteratur er ordkunst, og der er stor analytisk og didaktisk inspiration i at fokusere på det sproglige. Når man går tæt på litteraturens sproglige form, åbner der sig nye veje ind til indholdet – og ud mod hele den øvrige danskundervisning. Fagligheden bliver mere synlig, og både elever og lærer får støtte i udvikling af kompetencer ikke bare i litteraturarbejdet, men også i f.eks. skrivepædagogikken.

Fremragende lærebog ikke blot for den primære målgruppe men for alle, der beskæftiger sig med litteratur og formidling på alle niveauer fra fx folkeskole til gymnasium og universitet

Lektørudtalelse

www.undervisere.dk

12-03-2011 Lars Stubbe Arndal

"[...]Man lærer at analysere og fortolke[...]" " Tekstlæsningen rummer desuden fokusartikler som særlige felter inden for litteraturanalysen som fortæller, komposition og andet. Det fungerer godt, at belysningen af et særligt fagligt område hænger sammen med den konkrete tekstlæsning." "[..] som lærebog i sproglig næranalyse rummer den virkelig værdifuldt materiale."

DBC - Lektørudtalelse

12-03-2011 Torben Wendelboe

"[...]Begge afsnit er præget af dybtgående litterær indsigt, begejstring for faget og for formidling til skoleeleverne. Faglig formidling på højt niveau med omsorg for forståelighed og klarhed fx i fakta/tekstblokke undervejs." "[...] Framragende lærebog ikke blot for den primære målgruppe men for alle, der beskæftiger sig med litteratur og formidling på alle niveauer fra fx folkeskole til gymnasium og universitet."

Folkeskolen

21-12-2010 Lars Stubbe Arndal

"Tæt på litteratur" er tænkt som en lærebog til linjefaget dansk på læreruddannelsen. Hovedtanken er, at man gennem analytisk arbejde med litterære teksters sproglige form kan nå frem til indholdet. Derfor er man nødt til at arbejde tæt på teksten, og her hævder forfatteren, at det må ske som en form for mesterlære: Man lærer at analysere og fortolke ved at kigge på, hvordan andre har gjort det, og ved at forsøge sig frem. Ikke desto mindre rummer bogens indledende afsnit en fremstilling af "Analysemetodernes historik", der er meget kort og desværre også sine steder så summarisk, at det går ud over præcisionen. Den vægtigste del af bogen er imidlertid otte eksemplariske (mester)læsninger af repræsentative tekster af blandt andre Naja Marie Aidt, Jesper Wung-Sung og Henning Mortensen. I de fleste af læsningerne demonstrerer Jørgensen styrken ved at gå tæt på teksten, mest overbevisende i læsningen af Henning Mortensens kortprosatekst "Ud på natten når det regner". Her er der klare forbindelseslinjer mellem de mindste tekstlige detaljer og teksten som helhed. Forbindelseslinjerne står mindre klart, når Jørgensen laver læsninger af hele værker ud fra et enkelt kort uddrag. Tekstlæsningerne rummer desuden fokusartikler om særlige felter inden for litteraturanalysen som fortæller, komposition og andet. Det fungerer godt, at belysningen af et særligt fagligt område hænger sammen med den konkrete tekstlæsning. Men strukturen kan besværliggøre arbejdet, hvis det handler om at skabe sammenhæng mellem tekstanalysens forskellige dele og en metodisk bevidsthed, der rækker ud over mesterlærens gøren - også fordi bogens interne henvisninger til tider er behæftet med fejl. Som systematisk indføring i arbejdet med litteratur og didaktik er der områder, hvor bogen ikke står så stærkt. Men som lærebog i sproglig næranalyse rummer den virkelig værdifuldt materiale.

Fremragende lærebog ikke blot for den primære målgruppe men for alle, der beskæftiger sig med litteratur og formidling på alle niveauer fra fx folkeskole til gymnasium og universitet

Lektørudtalelse
Bagsidetekst
Tæt på Litteratur er en lærebog til linjefaget dansk i læreruddannelsen. Den har til hensigt at give sin læser tekstanalytiske forudsætninger i et samspil med litteraturdidaktiske overvejelser. Litteraturundervisning i skolen er også vejledning: Læreren må kunne vejlede eleverne, så de bliver bedre stand til at sætte ord på deres egen oplevelse og forståelse af litteratur. Hvis læreren skal kunne det, skal læreren selv have dyb indsigt i litteratur – og selv kunne se mulighederne i den litterære tekst. Derfor går denne bog tæt på teksten. Tæt på litteratur indeholder tre hovedafsnit: 1) Tekstens muligheder – om litterær metode og litteraturdidaktik. 2) Otte kapitler om analyse af litteratur og undervisning i litteratur. Otte eksemplariske tekster analyseres: samtidig voksenlitteratur, kanoniske tekster og ungdomsromaner. I tilknytning til hver nærlæsning er der fokusartikler med centrale tekstanalytiske problemstillinger. 3) Litterært leksikon med artikler om litteraturanalytiske og -didaktiske begreber.
    Vi bruger cookies på www.hansreitzel.dk

    Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.